Những yếu tố tác động đến tài khoản vãng lai tại các nước Đông Nam Á

Những yếu tố tác động đến tài khoản vãng lai tại các nước Đông Nam Á

Bài viết xác định các yếu tố kinh tế vĩ mô tác động đến tài khoản vãng lai tại các nước Đông Nam Á (Việt Nam, Malaysia, Philippine, Singapore và Thái Lan), giai đoạn từ quý I/2005 đến quý II/2016. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các yếu tố tác động đến tài khoản vãng lai như là tài sản nước ngoài ròng, độ mở thương mại, thu nhập tương đối, tỷ giá thực đa phương. Tùy vào điều kiện kinh tế ở mỗi nước mà các yếu tố ảnh hưởng đến tài khoản vãng lai cũng theo nhiều chiều hướng khác nhau. Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng kết hợp phương pháp kiểm định đồng liên kết Johansen – Juselius với mô hình tự hiệu chỉnh sai số VECM tại Việt Nam, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan để xác định mối quan hệ trong ngắn hạn cũng như dài hạn giữa tài khoản vãng lai và các biến kinh tế vĩ mô.

Vimo ra mắt dịch vụ Hoàn tiền cho khách hàng

Vimo ra mắt dịch vụ Hoàn tiền cho khách hàng

Ngày 29/08/2017, Ví điện tử Vimo ra mắt dịch vụ Hoàn tiền (Cashback) cho khách hàng, với những tính năng, tiện ích và ưu đãi vượt trội đem đến trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho người dùng.

Một số vấn đề đặt ra khi áp dụng chuẩn mực kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam

Một số vấn đề đặt ra khi áp dụng chuẩn mực kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam

Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) được xây dựng dựa trên các chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS) từ những năm 2000 đến 2005 theo nguyên tắc vận dụng có chọn lọc thông lệ quốc tế, phù hợp với đặc điểm nền kinh tế và trình độ quản lý của doanh nghiệp Việt Nam tại thời điểm ban hành chuẩn mực. Trong quá trình áp dụng thực tiễn, không ít doanh nghiệp đang gặp khó khăn và yêu cầu đặt ra là cần có giải pháp khắc phục những hạn chế để doanh nghiệp thuận lợi hơn trong thực hiện áp dụng các chuẩn mực kế toán.