Liên kết vùng trong tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Liên kết vùng trong tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng
Liên kết vùng trong tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng đã được Đảng và Nhà nước quan tâm từ nhiều năm nay thông qua việc ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách, đầu tư và triển khai thực hiện... Kết quả bước đầu ghi nhận đã có một số chuyển biến nhất định nhưng so với yêu cầu, mục tiêu đặt ra thì kết quả đạt được vẫn còn hạn chế. Làm thế nào để đẩy mạnh hoạt động liên kết vùng trong tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng là vấn đề đặt ra trong bài viết. Qua việc phân tích những kết quả đạt được, cũng như những tồn tại hạn chế trong vấn đề liên kết vùng, tác giả đề xuất một số kiến nghị nhằm góp phần tìm lời giải cho vấn đề trên.

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế để “không một ai bị bỏ lại phía sau”

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế để “không một ai bị bỏ lại phía sau”

Hội thảo “Kinh tế Việt Nam: Động lực tăng trưởng và giải pháp thúc đẩy” do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức ngày 15/11/2017 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã gợi mở nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy động lực tăng trưởng cho nền kinh tế trong thời gian tới.

Mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong tăng trưởng xanh của Việt Nam

Mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong tăng trưởng xanh của Việt Nam

Tăng trưởng kinh tế được coi là nền tảng để xóa đói giảm nghèo và phát triển con người. Vấn đề đáng quan tâm là tính bền vững của quá trình tăng trưởng này. Một số mô hình tăng trưởng hiện nay đang làm cạn kiệt và hủy hoại tài nguyên thiên nhiên, dẫn đến gia tăng bất bình đẳng. Do đó, mô hình tăng trưởng xanh gắn với phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường bền vững, xóa đói giảm nghèo và hòa nhập xã hội rất được quan tâm. Thông qua các mục tiêu đề ra trong Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, bài viết trao đổi một số nhiệm vụ chiến lược cho tăng trưởng xanh cho giai đoạn tới.

Phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh mới

Phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh mới

Trải qua chặng đường 20 năm không ngừng nỗ lực phấn đấu, vị trí và vai trò của ngành Chứng khoán Việt Nam đã từng bước khẳng định vị rõ nét trong nền kinh tế. Để đạt mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 với không ít khó khăn, thách thức, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã và đang thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm để phát triển ổn định, bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hướng đi nào cho tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020?

Hướng đi nào cho tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020?

Trong giai đoạn 2011- 2015, cả nước đã triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế với nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, quá trình tái cơ cấu nền kinh tế 5 năm qua cũng cho thấy nhiều vấn đề cần bàn thảo để đưa ra những giải pháp hữu hiệu hơn cho quá trình tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn tiếp theo…

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thoái vốn đầu tư ngoài ngành

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thoái vốn đầu tư ngoài ngành
Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 vừa được ban hành, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn đầu tư ngoài ngành và vốn nhà nước không cần nắm giữ tại doanh nghiệp.

Năm 2015: Cần nâng cao sức đề kháng cho nền kinh tế

Năm 2015: Cần nâng cao sức đề kháng cho nền kinh tế
(Tài chính) Trong năm 2015, dự kiến Việt Nam sẽ ký kết các FTA với nhiều thị trường quan trọng. Bên cạnh đó, Cộng đồng kinh tế ASEAN cũng sẽ đi vào hoạt động cuối năm 2015. Tất cả các nhân tố đó tạo ra cơ hội và thách thức, đòi hỏi toàn bộ nền kinh tế phải nâng cao sức đề kháng, có phản ứng nhanh, kịp thời và đúng đắn để tận dụng cơ hội, giúp tăng trưởng kinh tế bền vững.

Đã đến lúc kích thích tăng trưởng

Đã đến lúc kích thích tăng trưởng
(Tài chính) Với lạm phát được kiểm soát tốt (sau 8 tháng mới ở mức 1,84% và dự kiến cả năm chỉ 4,5 - 4,7%), đã đến lúc, Việt Nam nên thực hiện giải pháp kích thích tăng trưởng, đưa nền kinh tế phục hồi mạnh hơn.