Cải thiện chỉ số tiếp cận vốn

Cải thiện chỉ số tiếp cận vốn
Chỉ số tiếp cận vốn tín dụng của các doanh nghiệp vẫn thấp không chỉ do thủ tục hành chính cồng kềnh mà còn bởi sự thiếu thông tin, thiếu công khai, minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước: Tăng cường kiểm soát các giao dịch tiền ảo

Ngân hàng Nhà nước: Tăng cường kiểm soát các giao dịch tiền ảo

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác (gọi chung là tiền ảo), ngày 13/4 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Chỉ thị số 02/CT- NHNN về các biện pháp tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan tới tiền ảo.

Cơ hội đưa chính sách bảo hiểm tiền gửi hướng tới thông lệ quốc tế

Cơ hội đưa chính sách bảo hiểm tiền gửi hướng tới thông lệ quốc tế
Chia sẻ với Báo Đại biểu Nhân dân sau khi hội thảo quốc tế “Vai trò của tổ chức bảo hiểm tiền gửi đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm vừa và nhỏ” vừa kết thúc, Tổng giám đốc Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam Đào Quốc Tính cho biết: “Đây là cơ hội để chúng tôi nâng cao hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ và đề xuất sửa đổi cơ sở pháp lý, xây dựng mô hình bảo hiểm tiền gửi hiệu quả và đưa chính sách bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam hướng tới thông lệ quốc tế”.

Vay vốn tín dụng vượt giới hạn phải đáp ứng điều kiện gì?

Vay vốn tín dụng vượt giới hạn phải đáp ứng điều kiện gì?
Điều kiện để khách hàng được đề nghị vay vốn tín dụng vượt giới hạn được quy định cụ thể tại Quyết định số 13/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

NHNN chỉ yêu cầu hạch toán vàng với các tổ chức tín dụng

 NHNN chỉ yêu cầu hạch toán vàng với các tổ chức tín dụng
Ngân hàng Nhà nước vừa đưa thông tin cho biết, Thông tư 22 sửa đổi, bổ sung một số một số điều của Hệ thống tài khoản kế toán của tổ chức tín dụng (TCTD) trong đó có quy định hoạch toán vàng tại TCTD chứ không áp dụng điều chỉnh về hoạt động kinh doanh vàng nói chung.