Đồng tiền… tâm linh

Đồng tiền… tâm linh
(Tài chính) Hàng năm, ở nước ta diễn ra hàng trăm lễ hội văn hóa, tín ngưỡng, nhưng riêng mùa lễ hội tại các chùa chiền thì tập trung vào dịp cuối năm và đầu xuân năm mới, đương nhiên theo đó, cũng vào dịp này, hàng trăm tỷ đồng đã đổ về lễ hội.