ADB dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam đạt 6,7% năm 2017 và 2018

ADB dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam đạt 6,7% năm 2017 và 2018
Trong phần bổ sung của báo cáo Cập nhật Triển vọng phát triển châu Á 2017 (ADO) vừa công bố, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) dự báo tăng trưởng kinh tế tại khu vực châu Á đang phát triển sẽ đạt mức 6% trong năm 2017, tăng 0,1% so với dự báo hồi tháng 9 năm 2017.

Huy động nguồn lực tài chính phục vụ cơ cấu lại nền kinh tế

Huy động nguồn lực tài chính phục vụ cơ cấu lại nền kinh tế

Cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng là chiến lược lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Để thực hiện thành công chiến lược này, cần huy động nguồn lực tài chính đa dạng từ nhiều lĩnh vực và liên quan đến nhiều chủ thể khác nhau trong nền kinh tế. Dựa trên việc phân tích thực trạng huy động nguồn lực tài chính trên một số phương diện khác nhau, bài viết đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm phát huy nguồn lực tài chính phục vụ cho chiến lược trên.

Kinh tế Thái Lan tăng trưởng chậm trong quý III/2016

Kinh tế Thái Lan tăng trưởng chậm trong quý III/2016
Số liệu của Ủy ban Phát triển xã hội và kinh tế quốc gia Thái Lan công bố ngày 21/11 cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế Thái Lan trong quý III/2016 vừa qua đã chậm lại, trong bối cảnh có những quan ngại tình hình kinh tế nước này tiếp tục chịu ảnh hưởng trong thời gian để tang Nhà Vua Thái Lan Bhumibol Abdulyadej.

Tuyên Quang: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt mức tăng trưởng khá

Tuyên Quang: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt mức tăng trưởng khá
Sau 3 năm thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp,tỉnh Tuyên Quang đã đạt được mức tăng trưởng khá ở các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Trong đó sản xuất từng bước chuyển dịch mạnh sang hướng hàng hóa tập trung, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gắn với thị trường.

Cải cách doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Cải cách doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Cải cách doanh nghiệp nhà nước luôn đóng vai trò trung tâm trong quá trình chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường của nhiều quốc gia. Hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi tính chất minh bạch, công bằng và tự do trong các giao dịch quốc tế. Từ thực tế này đặt ra yêu cầu Việt Nam cần phải đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.