Hải quan Quảng Ngãi đẩy mạnh công tác quản lý rủi ro

 Hải quan Quảng Ngãi đẩy mạnh công tác quản lý rủi ro
(Tài chính) Theo Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi, sau 4 tháng triển khai chính thức thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT), bước đầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong đó, công tác quản lý rủi ro đóng một vai trò hết sức quan trọng trong tiến trình quản lý hải quan hiện đại.