Quy định mới về vốn góp tại tổ chức tài chính vi mô

Quy định mới về vốn góp tại tổ chức tài chính vi mô

Ngày 23/02/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 03/2018/TT-NHNN quy định về cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô. Thông tư đã đưa ra một số quy định về tỷ lệ sở hữu phần vốn góp của các thành viên tại tổ chức tài chính vi mô.

Tổ chức tài chính vi mô hoạt động cần điều kiện gì?

Tổ chức tài chính vi mô hoạt động cần điều kiện gì?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 03/2018/TT-NHNN quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô, trong đó quy định rõ các điều kiện để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô.

Đề xuất mới về chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô

Đề xuất mới về chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô
Tại dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô do Bộ Tài chính soạn thảo hướng dẫn như sau: Lợi nhuận của tổ chức tài chính vi mô sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp...

Nâng hiệu quả tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam

 Nâng hiệu quả tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam
(Tài chính) Tổ chức tài chính vi mô ở Việt Nam đã có nhiều đóng góp cho khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho người nghèo và thu nhập thấp, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế lớn cho hàng triệu hộ gia đình. Tuy nhiên, vẫn có những vướng mắc cần tháo gỡ để nâng cao hiệu quả các tổ chức này.

"Bà đỡ" nào cho tài chính vi mô?

"Bà đỡ" nào cho tài chính vi mô?
(Tài chính) Mặc dù, Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 đã xác định tổ chức tài chính vi mô (TCVM) là một loại hình tín dụng trong hệ thống, đặc biệt, Quyết định số 2195/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển tổ chức TCVM tại Việt Nam đến năm 2020, tuy nhiên, làm thế nào để tạo điều kiện cho TCVM phát triển qua đó phục vụ tầng lớp dân cư có thu nhập thấp thoát nghèo, đồng thời bảo đảm sự an toàn trong toàn bộ hệ thống đang là một câu hỏi khó.