Lấy FTA làm thước đo để tự hoàn thiện mình

Lấy FTA làm thước đo để tự hoàn thiện mình
Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vừa được ký kết đã truyền tín hiệu tích cực đến nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Đức Kiên lại dành sự quan tâm nhiều hơn đến quá trình đàm phán, ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Ông Kiên lý giải, EVFTA có phạm vi điều chỉnh toàn diện, đưa ra thước đo chuẩn để xây dựng nền kinh tế hoạt động hiệu quả, đủ sức hội nhập và cạnh tranh toàn cầu - là mục tiêu mà chúng ta đang hướng đến.

Tự tin thái quá của nhà quản trị và cấu trúc vốn: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam

Tự tin thái quá của nhà quản trị và cấu trúc vốn: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam
Bài viết trình bày nghiên cứu về ảnh hưởng của hành vi tự tin thái quá của nhà quản trị đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ở thị trường Việt Nam trong giai đoạn từ 2010 - 2016 bằng ước lượng GLS trên mẫu 329 doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sự tự tin thái quá của nhà quản trị có ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp. Cụ thể là những công ty có nhà quản trị tự tin thái quá sẽ có mức độ đòn bẩy tổng thể và tỷ lệ nợ ngắn hạn cao hơn, nhưng lại có xu hướng giảm tỷ lệ nợ vay dài hạn. Ngoài ra, các doanh nghiệp nhà nước chi phối có nhà quản trị tự tin thái quá có tỷ lệ nợ dài hạn cao hơn các doanh nghiệp còn lại.

CPTPP là cơ hội đảm bảo việc làm bền vững

CPTPP là cơ hội đảm bảo việc làm bền vững

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được ký kết bởi 11 quốc gia, bao trùm thị trường rộng lớn với 500 triệu dân, chiếm 13,5% nền kinh tế thế giới và 15% thương mại toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Phân tích về ý nghĩa của vấn đề lao động trong CPTPP đối với Việt Nam, Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế ILO Việt Nam, ông Chang-Hee Lee khẳng định: Đây là cơ hội để Việt Nam hiện đại hoá pháp luật lao động và hệ thống quan hệ lao động, qua đó tạo ra việc làm bền vững trong tương lai.

CPTPP sẽ có lộ trình đưa thuế xuất nhập khẩu về 0%

CPTPP sẽ có lộ trình đưa thuế xuất nhập khẩu về 0%

Hiệp định đối tác tiến bộ và toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã chính thức được ký kết. Theo đó, 11 thành viên CPTPP đã cam kết sẽ có lộ trình cụ thể để đưa thuế xuất nhập khẩu về 0%.