Giá cả hàng hóa ít biến động dịp Tết ông Công, ông Táo

Giá cả hàng hóa ít biến động dịp Tết ông Công, ông Táo
Dù ngay mai mới đến Tết ông Công, ông Táo nhưng nhiều gia đình đã tổ chức sớm. Vì thế, không khí mua sắm vật phẩm cúng tiễn Táo quân về trời mấy ngày nay khá sôi động và giá cả không có nhiều biến động, ngoại trừ cá chép tăng giá gấp đôi so với năm ngoái.