Bộ Giao thông vận tải coi xe hợp đồng điện tử như Grab là "dịch vụ taxi"

Bộ Giao thông vận tải coi xe hợp đồng điện tử như Grab là "dịch vụ taxi"
Tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô mà Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa trình lên Chính phủ khẳng định: “xe hợp đồng điện tử dưới 9 chỗ so với hoạt động của taxi có nhiều điểm tương đồng. Vì thế, phải coi đó là vận tải taxi”.