DATC cùng các đơn vị tổ chức Dâng hương tưởng niệm Bác tại Khu di tích lịch sử K9

DATC cùng các đơn vị tổ chức Dâng hương tưởng niệm Bác tại Khu di tích lịch sử K9
Đảng bộ Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam cùng Đảng bộ Công ty cổ phần In Tài chính và Chi bộ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam vừa phối hợp tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử Đá Chông K9. Đây là hoạt động sinh hoạt chính trị chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2016 của các đơn vị.

Ngăn chặn rửa tiền qua trò chơi có thưởng

Ngăn chặn rửa tiền qua trò chơi có thưởng

“Hoạt động rửa tiền qua chiêu thức trò chơi có thưởng là có thật” đây là khẳng định của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước trong bối cảnh hoạt động rửa tiền đang diễn ra khá phức tạp.

Tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới
(Tài chính) Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Công ty, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách của một đơn vị mới, Công ty Xổ số Điện toán đang từng bước kiện toàn về nhân lực, xây dựng văn hóa công ty và điều kiện vật chất; ổn định và đi vào nền nếp theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động. Đây cũng là nền tảng cơ bản để Công ty bước vào giai đoạn phát triển mới.