Chạy bộ địa hình cần chuẩn bị gì?

Chạy bộ địa hình cần chuẩn bị gì?
Không giống như chạy trên đường nhựa và đường bê tông, người chạy bộ địa hình hay còn gọi là trail phải chạy ở những địa hình không bằng phẳng ngoài thiên nhiên, rừng núi… nên đòi hỏi phải trang bị kỹ từ giày cho đến trang thiết bị hỗ trợ.