Truy thu thuế hàng ngàn người kinh doanh online

Truy thu thuế hàng ngàn người kinh doanh online
Việc xử lý truy thu và phạt hơn 9 tỷ đồng đối với 1 cá nhân kinh doanh qua facebook ở TP. Hồ Chí Minh được coi là trường hợp điển hình của ngành thuế trong năm 2017.

Siết tín dụng dài hạn, doanh nghiệp tìm hướng mới

Siết tín dụng dài hạn, doanh nghiệp tìm hướng mới
Việc siết chỉ số an toàn tín dụng bằng cách giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn xuống 40% là một hướng đi mà Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang hướng đến nhằm bảo đảm hoạt động ngân hàng bền vững.

Trung Quốc "vỡ mộng" liên kết đồng minh chống Mỹ

Trung Quốc "vỡ mộng" liên kết đồng minh chống Mỹ
Trong khi không có quốc gia châu Âu nào đứng ra ủng hộ Trung Quốc và chỉ trích chính sách “Nước Mỹ trước tiên”, lại có thông tin nói rằng EU, Nhật Bản và Mỹ có thể sẽ đệ đơn kiện Trung Quốc WTO.