Giải đáp trường hợp không được bổ sung tài liệu dự thầu

Giải đáp trường hợp không được bổ sung tài liệu dự thầu
Trả lời ý kiến ông Nguyễn Bình Xuân, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh về quy định  liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hướng dẫn cụ thể vấn đề này.

Thủ tục xuất hóa đơn của Ban quản lý dự án thực hiện thế nào?

Thủ tục xuất hóa đơn của Ban quản lý dự án thực hiện thế nào?
Ông Nguyễn Văn Minh hỏi: Ban quản lý dự án ký hợp đồng với chủ đầu tư (phòng giáo dục) thì bên Ban quản lý dự án có xuất hoá đơn cho chủ đầu tư không? Phần thu từ hoạt động tư vấn quản lý dự án, chủ đẩu tư sẽ chuyển vào tài khoản kho bạc hay tài khoản ngân hàng?

Việc cấp biển số xe 80 được thực hiện như nào?

Việc cấp biển số xe 80 được thực hiện như nào?
Quy định về việc cấp biển số xe hiện nay được thực thi theo Thông tư 15/2014/TT-BCA ngày 4/4/2014 của Bộ Công an. Theo đó, ký hiệu biển số 80 do Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đăng ký, cấp.

Hướng dẫn quy định về việc mở hồ sơ dự thầu

Hướng dẫn quy định về việc mở hồ sơ dự thầu
Trả lời ý kiến của ông Lê Hoàng Sao (Bạc Liêu) về những nội dung liên quan đến việc mở hồ sơ dự thầu, rút thư giảm giá sau thời điểm đóng thầu,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Gỡ vướng cách tính thu nhập tăng thêm tiền lương

Gỡ vướng cách tính thu nhập tăng thêm tiền lương
Bà Trần Thị Tâm làm việc tại Ban QLDA giao thông Thái Nguyên đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn cách tính thu nhập tăng thêm tiền lương đối với hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư.