Điểm mới về quy định lãi suất cho vay đặc biệt

Điểm mới về quy định lãi suất cho vay đặc biệt

Ngày 26/1/2018, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư số 01/2018/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt; trong đó quy định cụ thể về lãi suất cho vay đặc biệt. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 29/1/2018.

Tổ chức bảo hiểm tiền gửi và vai trò trong tái cơ cấu tổ chức tín dụng

Tổ chức bảo hiểm tiền gửi và vai trò trong tái cơ cấu tổ chức tín dụng
Bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống là nguyên tắc xuyên suốt của quy trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng (TCTD) được thể hiện trong Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng (có hiệu lực thi hành từ 15/1/2018).

Nhà băng nào đang chi bảo hiểm tiền gửi nhiều nhất?

Nhà băng nào đang chi bảo hiểm tiền gửi nhiều nhất?
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đang thu phí từ các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi với mức phí đồng hạng là 0,15% tính trên số dư tiền gửi bình quân của các loại tiền gửi được bảo hiểm tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Chuỗi hoạt động bốn bên giữa Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam – Lào – Đài Loan – Indonesia

Chuỗi hoạt động bốn bên giữa Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam – Lào – Đài Loan – Indonesia

Từ ngày 10 đến 13/12/2015, tại Hà Nội, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã chủ trì tổ chức tọa đàm “Chia sẻ thông tin và hệ thống phí bảo hiểm tiền gửi phân biệt” và chuỗi hoạt động thảo luận bàn tròn đa phương, gặp gỡ song phương giữa các tổ chức bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Lào, Đài Loan và Indonesia.

Các nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống bảo hiểm tiền gửi hiệu quả

Các nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống bảo hiểm tiền gửi hiệu quả
Sự thay đổi của hệ thống tài chính và vai trò của các tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế đã đặt ra yêu cầu phải cập nhật Bộ các nguyên tắc cơ bản theo hướng đảm bảo sự độc lập của tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong quá trình hoạt động, cung cấp thêm các công cụ cần thiết để tổ chức bảo hiểm tiền gửi thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình, đồng thời thể hiện vai trò tích cực hơn trong mạng an toàn tài chính quốc gia.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và PwC ký kết hợp đồng Xác nhận Hệ thống Công nghệ thông tin độc lập

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và PwC ký kết hợp đồng Xác nhận Hệ thống Công nghệ thông tin độc lập

Ngày 14/12/2015 tại Hà Nội, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) và Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC) đã ký kết Hợp đồng gói thầu DT#3: Xác nhận Hệ thống Công nghệ thông tin độc lập của Bên thứ ba. Gói thầu trên thuộc Dự án Hệ thống Thông tin Quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng (FSMIMS).

Bảo hiểm tiền gửi Nhật Bản - Việt Nam tọa đàm về chia sẻ thông tin và quy trình chi trả hiệu quả

Bảo hiểm tiền gửi Nhật Bản - Việt Nam tọa đàm về chia sẻ thông tin và quy trình chi trả hiệu quả

Ngày 20/11/2015, tọa đàm “Chia sẻ thông tin và quy trình chi trả hiệu quả - Kinh nghiệm của Nhật Bản” đã được Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cùng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức tại Hà Nội. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ tái cơ cấu ngân hàng Việt Nam” do NHNN là cơ quan chủ quản - chủ dự án.