Thủ tướng yêu cầu chấm dứt tình trạng doanh nghiệp “chạy” vốn làm dự án

 Thủ tướng yêu cầu chấm dứt tình trạng doanh nghiệp “chạy” vốn làm dự án
(Tài chính) Vấn đề lãng phí đầu tư công trong xây dựng cơ sở hạ tầng một lần nữa đã làm “nóng” hội nghị trực tuyến của Chính phủ ngày 24/12, khi Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng nêu ví dụ một tuyến đường ven biển tại Quảng Nam “xây rộng đến 6 làn xe mà chả ai đi”. Sự hoang phí tiền đầu tư trong bối cảnh đất nước còn nghèo khiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu phải khắc phục tình trạng địa phương cứ duyệt dự án rồi xin trung ương chi tiền. Thủ tướng cũng yêu cầu phải chấm dứt tình trạng doanh nghiệp “chạy” vốn làm dự án.