Tự hào trí lực người Việt

Tự hào trí lực người Việt
Để thúc đẩy quá trình triển khai Dự án Thuỷ điện Sơn La (TĐSL) Ban chỉ đạo Nhà nước (BCĐNN) công trình TĐSL được thành lập từ tháng 1/2004, do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (khi đó là Phó thủ tướng thường trực) là Trưởng ban.