Kiểm soát tốt chi phí

Kiểm soát tốt chi phí
Đây là giải pháp sống còn đối với các doanh nghiệp nước ta trong giai đoạn khó khăn hiện nay để giảm giá bán nhằm kích cầu tiêu dùng trong nước, tạo lợi thế cạnh tranh cho xuất khẩu.