Bước hoàn thiện quy định về phá sản các tổ chức tín dụng

Bước hoàn thiện quy định về phá sản các tổ chức tín dụng

Những quy định về xử lý tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, biện pháp can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt, phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, phương án phục hồi, phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp… là những điểm mới tại Luật số 17/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng.

Quy định về khoản vay đặc biệt với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

Quy định về khoản vay đặc biệt với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

Ngày 20/11/2017, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng. Luật đã quy định rõ các trường hợp  tổ chức tín dụng bị đặt vào diện kiểm soát đặc biệt, đồng thời nêu rõ điều kiện các tổ chức này được cấp các khoản vay đặc biệt.

Không quy định bắt buộc bên vay phải mua bảo hiểm tín dụng

 Không quy định bắt buộc bên vay phải mua bảo hiểm tín dụng
(Tài chính) Ông Vũ Đức Tuấn (tuanvd1204@...) có làm thủ tục vay tại một số ngân hàng, khi ông thanh toán tiền lãi suất hàng tháng thì được ngân hàng yêu cầu thanh toán thêm tiền bảo hiểm cho khoản vay trên. Ông Tuấn thắc mắc, tại sao người vay phải thanh toán 100% tiền bảo hiểm cho khoản vay đó?

Ngân hàng sẽ "chết" nếu không thu hồi được vốn!

Ngân hàng sẽ "chết" nếu không thu hồi được vốn!
(Tài chính) Trước tình hình nợ xấu của ngân hàng tăng nhanh trở lại, chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành cho rằng: "ngân hàng chỉ thu hồi được vốn khi Nhà nước tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi, chỉ khi đó mới xử lý được nợ xấu".