Tất bật sản xuất cuối năm

 Tất bật sản xuất cuối năm
(Tài chính) Dịp cuối năm, các đơn hàng dồn dập, lượng công việc tăng cao nên nhiều doanh  nghiệp xuất khẩu phải tiến hành tăng ca để đáp ứng nhu cầu sản xuất. Tuy nhiên, bên cạnh sự tất bật đó, doanh nghiệp vẫn canh cánh nỗi lo thiếu vốn.