Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2018

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2018
10 luật có hiệu lực từ 1/1/2018; tăng lương tối thiểu vùng; biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi mới; sửa đổi quy định về thu tiền sử dụng đất; quy định mới về tính lãi tiền gửi giữa tổ chức tín dụng với khách hàng... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2018.

Điều tra kỳ vọng lạm phát: Nghiên cứu trên thế giới và liên hệ tại Việt Nam

Điều tra kỳ vọng lạm phát: Nghiên cứu trên thế giới và liên hệ tại Việt Nam
Để hiện thực hóa mục tiêu duy trì lạm phát ổn định ở mức thấp, các ngân hàng trung ương tìm cách nắm bắt kỳ vọng lạm phát nhằm kiểm soát và “neo giữ” lạm phát trong tương lai phù hợp với mục tiêu đề ra. Những năm gần đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thực hiện đo lường kỳ vọng lạm phát thông qua các cuộc điều tra đối với các tổ chức tín dụng. Kết quả cho thấy, chuỗi kỳ vọng lạm phát theo tháng là không chênh lệch so với thực tế. Tuy nhiên, cần nhiều thời gian để có đủ dữ liệu đánh giá chuỗi kỳ vọng lạm phát với khoảng kỳ vọng (1 năm, 2 năm…), đồng thời mở rộng đối tượng điều tra nhằm gia tăng tính đại diện cho mẫu điều tra.

Tác động của Dự án FSMIMS đối với hiện đại hóa ngân hàng

Tác động của Dự án FSMIMS đối với hiện đại hóa ngân hàng
Ngày 20/12/2017 tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội thảo “Tác động của Dự án đầu tư hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng (FSMIMS) đối với hiện đại hóa ngân hàng”.

Luật càng thuận càng phải kiểm soát chặt

Luật càng thuận càng phải kiểm soát chặt
Nếu như khoảng thời gian từ lúc ban hành đến khi có hiệu lực của các luật khác vẫn dao động trên dưới một năm, thì Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng sẽ có hiệu lực ngay từ 15/1/2018 - tức là chưa đầy 2 tháng kể từ khi các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua.

Chỉ giới hạn rút tiền mặt qua thẻ nợ

Chỉ giới hạn rút tiền mặt qua thẻ nợ
Quy định sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-NHNN về hoạt động thẻ ngân hàng chỉ giới hạn rút tiền mặt qua các thẻ đi vay vốn chứ không giới hạn rút tiền mặt các thẻ rút tiền có số dư trên tài khoản của người dân gửi ở ngân hàng.

Điều kiện thành lập quỹ tín dụng nhân dân

Điều kiện thành lập quỹ tín dụng nhân dân
Ông Dương Minh Kiên và 30 cá nhân khác muốn thành lập quỹ tín dụng nhân dân cơ sở xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, vốn pháp định là 150 triệu đồng, tổng số vốn điều lệ là 1,46 tỷ đồng và đã làm hồ sơ gửi Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh.