5 mục tiêu lớn của Đảng bộ Bộ Tài chính năm 2014

5 mục tiêu lớn của Đảng bộ Bộ Tài chính năm 2014
(Tài chính) Năm 2013, Đảng ủy Bộ Tài chính đã phối hợp hiệu quả với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ chỉ đạo toàn Ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Phóng viên Thông tin Công tác Đảng phỏng vấn đồng chí Nguyễn Công Nghiệp, Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính về những định hướng và mục tiêu lớn của công tác Đảng ngành Tài chính năm 2014.

“Bức tranh” kinh tế đang sáng hơn...

“Bức tranh” kinh tế đang sáng hơn...
(Tài chính) Điểm tích cực nổi bật mà Việt Nam đạt được trong năm 2013 là các chỉ báo kinh tế vĩ mô được cải thiện theo hướng ổn định hơn: Lạm phát được kiềm chế, tỷ giá, lãi suất được duy trì ở mức thấp và dự trữ ngoại hối gia tăng. Đây là nền tảng vững chắc để “bức tranh” kinh tế Việt Nam năm 2014 sẽ sáng hơn…

Quyết liệt ngay từ đầu năm

Quyết liệt ngay từ đầu năm
(Tài chính) Năm 2013, dù gặp nhiều khó khăn nhưng hệ thống Thuế đã nỗ lực tìm ra những giải pháp linh hoạt để về đích thắng lợi, đạt 676.696 tỷ đồng, bằng 105% so với dự toán và bằng 112,7% so với thực hiện năm 2012. Cơ quan Thuế tin tưởng thử thách năm 2013 là nền tảng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2014.

Đảng bộ Bộ Tài chính phối hợp chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác tài chính - ngân sách

Đảng bộ Bộ Tài chính phối hợp chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác tài chính - ngân sách
(Tài chính)  Xác định rõ nhiệm vụ nặng nề của Ngành trong những tháng cuối năm, Đảng bộ Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác tài chính - ngân sách, nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2013.