Hải quan Quảng Ninh tổ chức “Ngày pháp luật” năm 2013

Hải quan Quảng Ninh tổ chức “Ngày pháp luật” năm 2013
(Tài chính) Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật của cán bộ công chức, tạo chuyển biến về chất lượng công tác phổ biến, giáo dục, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, Cục Hải quan Quảng Ninh sẽ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật” 09/11/2013.