IPO Viện Dệt May: Lượng đặt mua gấp 7 lần lượng chào bán

IPO Viện Dệt May: Lượng đặt mua gấp 7 lần lượng chào bán
Theo thông báo từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), có 21 nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần Viện Dệt May, với tổng lượng cổ phần đặt mua hơn 14,3 triệu cổ phần, gấp 7 lần số cổ phần đem ra chào bán, trong đó có 4 tổ chức đăng ký mua 6,3 triệu cổ phần, 17 nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua 8 triệu cổ phần.

Bán thành công 91% khối lượng cổ phần đấu giá trên HNX trong tháng 2

Bán thành công 91% khối lượng cổ phần đấu giá trên HNX trong tháng 2
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, trong tháng 2/2018, đơn vị này đã tổ chức 5 phiên đấu giá cổ phần thoái vốn tại các doanh nghiệp: Công ty CP Tôn Vikor, Công ty CP Đại lý Hàng hải - Vinacomin, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hapulico, Công ty CP Nước sạch Hòa Bình.

[Infographic] Các phiên đấu giá cổ phần tháng 02/2018 tại HNX

[Infographic] Các phiên đấu giá cổ phần tháng 02/2018 tại HNX
Tháng 2/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 5 phiên đấu giá cổ phần thoái vốn. Tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá trên HNX trong các phiên đạt hơn 43 triệu cổ phần, bằng xấp xỉ 10% khối lượng cổ phần chào bán trong tháng 1/2018. 

Tháng 2, bán được 91% khối lượng cổ phần chào bán

Tháng 2, bán được 91% khối lượng cổ phần chào bán
Trong tháng 2/2018, tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong các phiên đạt hơn 43 triệu cổ phần, chỉ bằng xấp xỉ 10% khối lượng cổ phần chào bán trong tháng 1/2018. 

[Infographic] Huy động trái phiếu chính phủ ngày 28/02/2018

[Infographic] Huy động trái phiếu chính phủ ngày 28/02/2018
Ngày 28/2/2018, HNX đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm, 7 năm, 10 năm và 15 năm, mỗi kỳ hạn gọi thầu 1.500 tỷ đồng. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động thành công 7.800 tỷ đồng.