Thêm động lực mới cho hợp tác xã phát triển

Thêm động lực mới cho hợp tác xã phát triển

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ sơ kết 5 năm thực hiện Luật HTX năm 2012 diễn ra ngày 6/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) yêu cầu, Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất chính sách ưu đãi về thuế riêng cho HTX để tạo điều kiện hỗ trợ HTX phát triển.

“Thúc” tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

“Thúc” tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Để đẩy nhanh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Bộ Tài chính đã đề xuất Chính phủ chỉ đạo nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Cải cách chính sách tiền lương: Tránh bình quân, cào bằng

Cải cách chính sách tiền lương: Tránh bình quân, cào bằng
Đây sẽ là một trong những định hướng lớn trong Đề án cải cách tiền lương sắp tới. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công đã chia sẻ điều này tại cuộc làm việc với Ban Công tác đại biểu - Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Ủy ban Về các vấn đề xã hội và Văn phòng Quốc hội diễn ra vừa qua. Theo đó, sẽ tiến tới thực hiện tiền lương khu vực công tương quan với khu vực thị trường. Tiền lương phải tạo động lực phấn đấu, gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc.