Triển vọng thị trường trái phiếu chính phủ năm 2018

Triển vọng thị trường trái phiếu chính phủ năm 2018
Năm 2017 thị trường trái phiếu hoạt động ổn định, phát triển cả về quy mô, tính thanh khoản, tạo điều kiện thuận lợi cho Chính phủ, các ngân hàng chính sách, chính quyền địa phương và doanh nghiệp huy động được vốn với chi phí hợp lý. Tuy nhiên, về tổng thể, quy mô của thị trường trái phiếu chính phủ vẫn còn nhỏ, cơ sở nhà đầu tư cần phải tiếp tục cải thiện; tính thanh khoản của thị trường thứ cấp trái phiếu chính phủ tại một số thời điểm còn hạn chế...

Định hướng phát triển thị trường trái phiếu trong năm mới 2018

Định hướng phát triển thị trường trái phiếu trong năm mới 2018
Năm 2018, tiếp tục phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) kỳ hạn dài 20, 30 năm và trái phiếu long-short coupon; Đẩy mạnh phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Lãi suất được điều hành theo nguyên tắc thị trường, phù hợp với diễn biến của thị trường trái phiếu và thị trường tiền tệ...

Thị trường trái phiếu Việt Nam: Thêm cơ hội sinh lời cho nhà đầu tư

Thị trường trái phiếu Việt Nam: Thêm cơ hội sinh lời cho nhà đầu tư
Thị trường trái phiếu Việt Nam từng bước trở thành kênh huy động vốn hiệu quả cho đầu tư phát triển của Chính phủ và doanh nghiệp trên thị trường tài chính. Để tiếp tục phát triển thị trường trái phiếu cả về chiều rộng và chiều sâu, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 14/8/2017 về lộ trình phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu: Đảm bảo phát triển theo cả chiều rộng và chiều sâu

Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu: Đảm bảo phát triển theo cả chiều rộng và chiều sâu
Ngày 01/2/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 261/QĐ-BTC phê duyệt Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu (TTTP) Việt Nam đến năm 2020 (Lộ trình 261) nhằm đưa ra định hướng phát triển và mục tiêu cụ thể, đồng thời có hệ thống các giải pháp đầy đủ từ khung pháp lý, phát triển thị trường sơ cấp, thứ cấp, đa dạng hóa các nhà đầu tư, các định chế trung gian và dịch vụ thị trường.

Phát triển định chế trung gian và dịch vụ thị trường trái phiếu

Phát triển định chế trung gian và dịch vụ thị trường trái phiếu
Quyết định số 1191/QĐ-TTg phê duyệt Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đã đề ra một trong những giải pháp trọng tâm đó là phát triển định chế trung gian và dịch vụ thị trường trái phiếu.

Phó Tổng giám đốc Vietcombank Phạm Thanh Hà làm Chủ tịch VBMA

Phó Tổng giám đốc Vietcombank Phạm Thanh Hà làm Chủ tịch VBMA
Ngày 26/10/2016, tại Hà Nội, Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2016 – 2019). Tại Đại hội, ông Phạm Thanh Hà, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được bầu làm Chủ tuchs VBMA nhiệm kỳ mới.

Huy động trái phiếu chính phủ tháng 11 tăng gần 80%

Huy động trái phiếu chính phủ tháng 11 tăng gần 80%

Theo Sở GDCK Hà Nội (HNX), tháng 11/2015, khối lượng huy động trái phiếu chính phủ sơ cấp đạt hơn 44,9 nghìn tỷ đồng, tăng 79,9% so với tháng 10; giá trị giao dịch thứ cấp đạt hơn 71 nghìn tỷ đồng. Ngoại trừ kỳ hạn 15 năm, lãi suất trúng thầu nhìn chung giảm trên nhiều kỳ hạn.

Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam phát triển thị trường trái phiếu

Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam phát triển thị trường trái phiếu
(Tài chính) Ngày 26/11/2014, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo: “Kinh nghiệm phát triển và hiện trạng cơ sở hạ tầng thị trường trái phiếu tại Hàn Quốc” do các chuyên gia đến từ Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc trình bày. Đây là bước triển khai đầu tiên chương trình hỗ trợ phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam do Chính phủ Hàn Quốc thực hiện.