TS Natural Việt Nam ra mắt sản phẩm mới

TS Natural Việt Nam ra mắt sản phẩm mới

Ngày 13/5/2017, tại Hà Nội, Công ty TNHH Thiên nhiên TS Việt Nam (TS Natural) chính thức ra mắt thị trường 2 nhãn hàng (Sen Slim và Beauty 99) với 4 sản phẩm mang tính đột phá thị trường.

Citigroup rút hoạt động khỏi 11 quốc gia

Citigroup rút hoạt động khỏi 11 quốc gia
(Tài chính) Citigroup, ngân hàng Mỹ có mạng lưới chi nhánh rộng nhất trên thế giới, không còn “thiết tha” với hoạt động toàn cầu hóa trong thời gian gần đây khi đang rút dần hoạt động khỏi 11 quốc gia.

Eurozone cần phải sẵn sàng cho cú sốc mới

Eurozone cần phải sẵn sàng cho cú sốc mới
(Tài chính) Bây giờ lãi suất không thể giảm hơn nữa, ECB chắc chắn cần phải giới thiệu một chương trình nới lỏng định lượng - mua tài sản để tạo ra luồng tiền mới.  Điều này có nghĩa là cần phải mua trái phiếu chính phủ với số lượng lớn. Sẽ có hai lợi ích: Lạm phát sẽ tăng lên và tỷ giá sẽ giảm.

Giấc mơ thoát bẫy nợ công của châu Âu

Giấc mơ thoát bẫy nợ công của châu Âu
(Tài chính) Các nhà lãnh đạo khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) vẫn đang tranh luận về cách tốt nhất để phục hồi tăng trưởng kinh tế. Trong khi các nhà lãnh đạo Pháp và Italy cho rằng nên nới lỏng các hiệp ước tài chính cứng nhắc hiện tại thì lãnh đạo các nước Bắc Âu thuộc khu vực Eurozone nhấn mạnh việc tiếp tục thúc đẩy cải cách cơ cấu một cách nghiêm túc hơn.