Hiểu thế nào cho đúng về trách nhiệm của kiểm toán độc lập?

Hiểu thế nào cho đúng về trách nhiệm của kiểm toán độc lập?

Qua kiểm tra, thanh tra của các cơ quan có thẩm quyền thời gian qua tại nhiều doanh nghiệp niêm yết cho thấy, đã có các vấn đề liên quan đến sai lệch thông tin trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp, dù trước đó các báo cáo tài chính này đã được kiểm toán độc lập xác nhận. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm của đơn vị kiểm toán độc lập? Làm thế nào để giải quyết tồn tại này là vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận cũng như nhiều nhà đầu tư.

Chuẩn hóa công cụ kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán kiểm toán

Chuẩn hóa công cụ kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán kiểm toán
(Tài chính) Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi nhằm hoàn thiện dự thảo Thông tư thay thế Quy chế kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán ban hành theo Quyết định 32/2007/QĐ-BTC. Việc chuẩn hóa này nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động dịch vụ kế toán, kiểm toán -trước đòi hỏi minh bạch hóa ngày càng cao trong hoạt động kinh tế.

Luật Kế toán sửa đổi, bổ sung: Minh bạch, hiệu quả hoạt động tài chính, kinh tế

Luật Kế toán sửa đổi, bổ sung: Minh bạch, hiệu quả hoạt động tài chính, kinh tế
(Tài chính) Bộ Tài chính đang tiến hành đánh giá về thực tiễn thi hành Luật Kế toán 2003, làm cơ sở xây dựng dự thảo Luật Kế toán sửa đổi, bổ sung 2013, trình Chính phủ đưa ra Quốc hội xem xét thông qua trong năm 2014/2015. Bước đầu việc xây dựng Luật Kế toán sửa đổi, bổ sung đã nhận được nhiều ý kiến hưởng ứng.

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán mới: Nâng cao năng lực hiệu quả quản lý kinh tế

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán mới: Nâng cao năng lực hiệu quả quản lý kinh tế
(Tài chính) Bộ Tài chính đã chính thức ban hành 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam mới để thay thế hệ thống chuẩn mực kiểm toán hiện hành, có hiệu lực từ ngày 1/1/2014. Đây là công cụ quan trọng nâng cao chất lượng hoạt động tài chính, kinh tế đất nước trong bối cảnh hội nhập nhanh với nền kinh tế thế giới.

VACPA: Hướng tới chuyên nghiệp, minh bạch

VACPA: Hướng tới chuyên nghiệp, minh bạch
(Tài chính) Trong 8 năm hình thành và phát triển, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) luôn chú trọng nâng cao trình độ kiểm toán viên (KTV) hành nghề và chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, góp phần công khai, minh bạch thông tin kinh tế, tài chính doanh nghiệp… Để hiểu rõ hơn vấn đề trên, Tài chính & Đầu tư đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Văn Mai, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký VACPA.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước làm việc với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước làm việc với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

Nhằm nâng cao chất lượng thông tin tài chính được công bố trên thị trường chứng khoán và tăng cường khả năng giám sát việc lập, công bố các báo cáo tài chính được kiểm toán của doanh nghiệp, ngày 13/3/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có buổi làm việc với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) do Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng và Chủ tịch VACPA Trần Văn Tá (Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính) chủ trì.

CPA Australia sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển lĩnh vực kế toán, kiểm toán tại Việt Nam

CPA Australia sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển lĩnh vực kế toán, kiểm toán tại Việt Nam

TCTC Online - CPA Australia đã có mặt tại Việt Nam từ năm 2008 và đến nay, sau gần 5 năm qua, CPA Australia đã khẳng định được vị thế của mình, qua việc đang từng bước đẩy mạnh hỗ trợ đào tạo chuyên nghiệp và phát triển nghề nghiệp chuyên môn tại Việt Nam. Nhân sự kiện CPA Australia tổ chức Lễ trao chứng chỉ hội viên, trao Chứng chỉ Đạt chuẩn Đào tạo và Phát triển Chuyên môn và Ký kết thỏa thuận hợp tác với VACPA, Tạp chí Tài chính đã phỏng vấn ông Robert Thomason, Phó Tổng Giám đốc Toàn cầu, CPA Australia.