6 mục tiêu cần đạt được trong cải cách tài chính công

6 mục tiêu cần đạt được trong cải cách tài chính công
Mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi Việt Nam phải có những cải cách về mặt hành chính, trong đó có cải cách tài chính công để phù hợp với những quy định, cam kết quốc tế, bảo đảm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về kinh tế, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và của nền kinh tế.

Nâng tầm giá trị văn hoá cốt lõi doanh nghiệp kiểm toán

Nâng tầm giá trị văn hoá cốt lõi doanh nghiệp kiểm toán

Ngày 24/7/2018, tại Hà Nội, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức “Diễn đàn văn hoá doanh nghiệp kiểm toán Việt Nam”. Diễn đàn là sự kiện quan trọng trong đời sống văn hóa của các doanh nghiệp kiểm toán và các kiểm toán viên, được tổ chức với mong muốn được lắng nghe, trao đổi ý kiến nhằm làm sâu sắc hơn, phong phú thêm các nội dung cốt lõi của “Văn hoá doanh nghiệp kiểm toán”.

Hiểu thế nào cho đúng về trách nhiệm của kiểm toán độc lập?

Hiểu thế nào cho đúng về trách nhiệm của kiểm toán độc lập?

Qua kiểm tra, thanh tra của các cơ quan có thẩm quyền thời gian qua tại nhiều doanh nghiệp niêm yết cho thấy, đã có các vấn đề liên quan đến sai lệch thông tin trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp, dù trước đó các báo cáo tài chính này đã được kiểm toán độc lập xác nhận. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm của đơn vị kiểm toán độc lập? Làm thế nào để giải quyết tồn tại này là vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận cũng như nhiều nhà đầu tư.

Chuẩn hóa công cụ kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán kiểm toán

Chuẩn hóa công cụ kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán kiểm toán
(Tài chính) Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi nhằm hoàn thiện dự thảo Thông tư thay thế Quy chế kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán ban hành theo Quyết định 32/2007/QĐ-BTC. Việc chuẩn hóa này nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động dịch vụ kế toán, kiểm toán -trước đòi hỏi minh bạch hóa ngày càng cao trong hoạt động kinh tế.

Luật Kế toán sửa đổi, bổ sung: Minh bạch, hiệu quả hoạt động tài chính, kinh tế

Luật Kế toán sửa đổi, bổ sung: Minh bạch, hiệu quả hoạt động tài chính, kinh tế
(Tài chính) Bộ Tài chính đang tiến hành đánh giá về thực tiễn thi hành Luật Kế toán 2003, làm cơ sở xây dựng dự thảo Luật Kế toán sửa đổi, bổ sung 2013, trình Chính phủ đưa ra Quốc hội xem xét thông qua trong năm 2014/2015. Bước đầu việc xây dựng Luật Kế toán sửa đổi, bổ sung đã nhận được nhiều ý kiến hưởng ứng.

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán mới: Nâng cao năng lực hiệu quả quản lý kinh tế

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán mới: Nâng cao năng lực hiệu quả quản lý kinh tế
(Tài chính) Bộ Tài chính đã chính thức ban hành 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam mới để thay thế hệ thống chuẩn mực kiểm toán hiện hành, có hiệu lực từ ngày 1/1/2014. Đây là công cụ quan trọng nâng cao chất lượng hoạt động tài chính, kinh tế đất nước trong bối cảnh hội nhập nhanh với nền kinh tế thế giới.

VACPA: Hướng tới chuyên nghiệp, minh bạch

VACPA: Hướng tới chuyên nghiệp, minh bạch
(Tài chính) Trong 8 năm hình thành và phát triển, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) luôn chú trọng nâng cao trình độ kiểm toán viên (KTV) hành nghề và chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, góp phần công khai, minh bạch thông tin kinh tế, tài chính doanh nghiệp… Để hiểu rõ hơn vấn đề trên, Tài chính & Đầu tư đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Văn Mai, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký VACPA.