Thể hiện tầm nhìn chiến lược của Dự trữ Nhà nước

Thể hiện tầm nhìn chiến lược của Dự trữ Nhà nước

 Việc xây dựng, thành lập và đưa Chi cục Dự trữ nhà nước (DTNN) Yên Bái vào hoạt động trên địa bàn tỉnh Yên Bái thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự quan tâm sâu sắc của Bộ Tài chính, Tổng cục DTNN trong thực hiện chủ trương của nhà nước về đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế trên địa bàn…

Người bạn tin cậy của nông dân

Người bạn tin cậy của nông dân
Những năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Yên (Agribank Văn Yên) đã bám sát định hướng của ngành và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, triển khai thực hiện nhiều biện pháp tăng nguồn vốn để cho vay phục vụ phát triển kinh tế trên địa bàn huyện.

Cục Thuế Yên Bái: Ba chi cục hoàn thành sớm dự toán

Cục Thuế Yên Bái: Ba chi cục hoàn thành sớm dự toán

Tính đến hết tháng 10/2015, tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn toàn Tỉnh đạt 1.126 tỷ đồng, bằng 93,6% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 82% dự toán phấn đấu của Tỉnh và bằng 116% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 3 đơn vị trực thuộc ngành Thuế Yên Bái hoàn thành trước thời hạn dự toán thu ngân sách cả năm bao gồm các chi cục thuế huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải và Văn Chấn.

Chi cục Thuế Thị xã Nghĩa Lộ: Thu ngân sách đạt 79% dự toán được giao

Chi cục Thuế Thị xã Nghĩa Lộ: Thu ngân sách đạt 79% dự toán được giao

Năm 2015, Chi cục Thuế thị xã Nghĩa Lộ thuộc Cục Thuế tỉnh Yên Bái được tỉnh giao dự toán thu ngân sách Nhà nước là 25,7 tỷ đồng, HĐND thị xã giao chỉ tiêu phấn đấu tăng thu là 27,5 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 9/2015, Chi cục Thuế thị xã Nghĩa Lộ đã thu được gần 20,4 tỷ đồng, bằng 79% dự toán Tỉnh giao và 74% dự toán phấn đấu.

Công khai thông tin mức thuế khoán tới 100% hộ kinh doanh

Công khai thông tin mức thuế khoán tới 100% hộ kinh doanh

Thực hiện Công văn số 3010/TCT-TNCN, ngày 24/7/2015 của Tổng cục Thuế, Công văn số 2267/CT-TNCN ngày 20/8/2015 của Cục Thuế tỉnh Yên Bái về việc tăng cường quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Tính đến ngày 30/8/2015, Chi cục Thuế huyện Văn Chấn thuộc Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã tiến hành công khai thông tin doanh thu và mức thuế khoán tới 100% hộ kinh doanh nộp thuế khoán trên địa bàn.

Chi cục Thuế huyện Mù Cang Chải về đích sớm

Chi cục Thuế huyện Mù Cang Chải về đích sớm

Với sự nỗ lực vượt khó của tập thể cán bộ công chức của Chi cục Thuế huyện Mù Cang Chải thuộc Cục Thuế tỉnh Yên Bái, tính đến hết ngày 31/8/2015, đơn vị đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách được cấp trên giao cho, với số thu đạt 47,5 tỷ đồng, bằng 112% dự toán Tỉnh giao. Đây là Chi cục có tiến độ thu ngân sách cao nhất của tỉnh Yên Bái.


Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế doanh nghiệp

Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế doanh nghiệp

Quản lý thu thuế là nhiệm vụ chính trị của cả ngành Thuế nói chung và Cục Thuế tỉnh Yên Bái nói riêng. Hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý thuế được đánh giá qua nhiều chỉ tiêu, nhưng hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước hàng năm là yếu tố quyết định. Xác định được điều này, Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã luôn chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp trọng điểm trên địa bàn.