Thực tiễn triển khai hoạt động phân phối bảo hiểm qua ngân hàng tại Việt Nam

Thực tiễn triển khai hoạt động phân phối bảo hiểm qua ngân hàng tại Việt Nam

Hiện nay, hoạt động phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) là một trong những kênh phát triển nhanh nhất ở hầu hết thị trường châu Á, đồng thời là kênh phân phối hàng đầu trong thị trường bảo hiểm. Trước xu thế mở cửa và hội nhập quốc tế, lĩnh vực bảo hiểm của Việt Nam đang đứng trước sự cạnh tranh đã buộc các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước phải có những thay đổi trong chiến lược marketing, đặc biệt là chiến lược phân phối sản phẩm.

Hưng Yên: Tuyên dương 151 tổ chức, cá nhân nộp thuế tiêu biểu

Hưng Yên: Tuyên dương 151 tổ chức, cá nhân nộp thuế tiêu biểu
Cục Thuế Hưng Yên vừa tổ chức hội nghị tuyên dương 151 tổ chức, cá nhân nộp thuế tiêu biểu năm 2016.Trong đó, 5 DN được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 12 DN được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 134 DN được tặng giấy khen của Tổng cục Thuế và Cục Thuế tỉnh.

414 văn bản chuyên ngành “quây” hàng hóa xuất nhập khẩu

414 văn bản chuyên ngành “quây” hàng hóa xuất nhập khẩu
Hàng loạt bất cập liên quan đến quản lý chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) như: Nhiều văn quản lý, phạm vi quản lý và kiểm tra rộng, nhiều mặt hàng chưa có mã số HS, chưa có đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn để kiểm tra, chồng chéo trong quản lý, kiểm tra chuyên ngành… tồn tại từ nhiều năm vẫn chưa được tháo gỡ và một lần nữa cơ quan Hải quan phải tiếp tục khẩn thiết đề nghị các bộ, ngành chức năng phải sớm thay đổi triệt để, thực chất để tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại theo chủ trương của Chính phủ.

Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu cần được hướng dẫn cụ thể hơn

Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu cần được hướng dẫn cụ thể hơn
Theo đánh giá của hải quan các tỉnh, thành phố qua thời gian áp dụng Luật Thuế xuất khẩu (XK), thuế nhập khẩu (NK) năm 2016 và Nghị định 134/2016/NĐ-CP đã giúp cơ quan Hải quan đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) và hoạt động xuất nhập khẩu (XNK)... Tuy nhiên, một số quy định tại Luật và Nghị định cần được sửa đổi và hướng dẫn rõ ràng hơn.

Đẩy mạnh tiến độ triển khai Cơ chế một cửa

Đẩy mạnh tiến độ triển khai Cơ chế một cửa
Cơ quan Hải quan sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan hàng hóa, thông qua việc triển khai Cơ chế một cửa.