Đẩy mạnh tiến độ triển khai Cơ chế một cửa

Đẩy mạnh tiến độ triển khai Cơ chế một cửa
Cơ quan Hải quan sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan hàng hóa, thông qua việc triển khai Cơ chế một cửa.

Kỳ vọng mới cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kỳ vọng mới cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2018, Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đã được Quốc hội thông qua với nhiều nội dung hỗ trợ DNNVV được kỳ vọng sẽ mang đến cơ hội phát triển cho DNNVV, khiến những hộ sản xuất nhỏ thấy được triển vọng phát triển thành doanh nghiệp (DN) sản xuất.

Ra mắt Công ty sứ mệnh nâng tầm doanh nghiệp Việt

Ra mắt Công ty sứ mệnh nâng tầm doanh nghiệp Việt

Ngày 14/6, Công ty sứ mệnh nâng tầm doanh nghiệp Việt (Verco) đã chính thức gia nhập thị trường. Verco chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực mua bán, sáp nhập doanh nghiệp và kết nối đầu tư giữa các doanh nghiệp trong nước.

Hà Nội công khai nợ thuế hơn 85,6 tỷ đồng

Hà Nội công khai nợ thuế hơn 85,6 tỷ đồng
Cục Thuế Thành phố Hà Nội vừa tiếp tục công khai nợ thuế đợt tháng 6/2017 danh sách 72 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ  85.661 triệu đồng.