Đề xuất quy định mới về tuyển dụng công chức, viên chức

Đề xuất quy định mới về tuyển dụng công chức, viên chức
Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức và việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Giải pháp tự chủ tài chính tại các trường đại học công lập

Giải pháp tự chủ tài chính tại các trường đại học công lập
Đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với giáo dục đại học công lập theo hướng tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các trường đại học công lập là phù hợp với xu thế quốc tế và định hướng của Đảng và Nhà nước ta trong thời gian qua. Bài viết đánh giá quá trình thực hiện quyền tự chủ tài chính tại các trường đại học công lập trong thời gian qua và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường và phát huy tính tự chủ tài chính của các của các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Việt Nam thời gian tới.

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tài chính

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tài chính
Đội ngũ cán bộ, công chức là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức có tính chất quyết định chất lượng của nền hành chính và hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Do đó, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước. Đánh giá những kết quả đạt được trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tài chính trong thời gian vừa qua, bài viết đề xuất các giải pháp có tính định hướng đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tài chính trong thời gian tới.

Tự ý phá niêm phong, tiêu thụ hàng vi phạm

Tự ý phá niêm phong, tiêu thụ hàng vi phạm
Trong thời gian gần đây, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã phát hiện một số trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa vi phạm bị xử phạt hành chính và buộc tái xuất hàng không đạt chất lượng, hàng cấm, nhưng doanh nghiệp lại tự ý phá niêm phong lô hàng, đưa hàng hóa ra thị trường tiêu thụ.

Định hướng triển khai thực hiện kế toán quản trị theo Luật Kế toán năm 2015

Định hướng triển khai thực hiện kế toán quản trị theo Luật Kế toán năm 2015
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng hơn với khu vực và thế giới, việc đổi mới và hội nhập của kế toán Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết, trong đó việc ban hành Luật Kế toán năm 2015 thay thế Luật Kế toán năm 2003 là một trong những vấn đề quan trọng nhất. Để triển khai Luật Kế toán mới có hiệu quả, cần tiếp tục nghiên cứu và bổ sung những nội dung mới về kế toán quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng kế toán quản trị trong quá trình quản trị, điều hành tại các doanh nghiệp.

Tự làm khó nhau, thua ngay trên sân nhà

Tự làm khó nhau, thua ngay trên sân nhà
Tại buổi gặp gỡ và đối thoại với doanh nghiệp nông nghiệp cuối tuần qua, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) TPHCM ghi nhận vẫn còn gặp không ít rào cản trong việc tiếp cận chính sách của Nhà nước cũng như của thành phố