Vai trò của liên kết vùng trong tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Vai trò của liên kết vùng trong tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng
Vấn đề phát triển kinh tế vùng, liên kết vùng kinh tế đã được Đảng và Nhà nước quan tâm từ hơn 10 năm qua, với việc ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách, đầu tư. Dù đã đạt được một số kết quả nhất định, nhưng quá trình triển khai thực hiện chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế vùng cũng còn nhiều hạn chế. Bối cảnh này đòi hỏi cần thiết xây dựng và ban hành chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cho từng vùng để làm cơ sở cho các địa phương xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của mình, thúc đẩy liên kết vùng, tránh hiện tượng các cấp chính quyền địa phương đều mong muốn “duy trì cơ cấu sản xuất khép kín” hay “phát triển kinh tế khép kín”.

Canada hướng tới thị trường châu Á

Canada hướng tới thị trường châu Á
Giữa bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến chuyển mới, Canada hiện đứng trước nhiều lựa chọn khác nhau và châu Á là một trong những điểm đến lý tưởng đối với nền kinh tế Bắc Mỹ này.

Sẽ liên thông một số thủ tục đăng ký thế chấp

Sẽ liên thông một số thủ tục đăng ký thế chấp
Một trong nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung của dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm đang được Bộ Tư pháp xây dựng là sẽ liên thông một số thủ tục đăng ký thế chấp.

3 mục tiêu chính để phát triển thị trường trái phiếu năm 2017

3 mục tiêu chính để phát triển thị trường trái phiếu năm 2017
Tại Hội nghị Thành viên thị trường trái phiếu Chính phủ diễn ra hôm 18/1/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết Sở đặt ra các chương trình hành động hướng đến 3 mục tiêu chính: Đa dạng hóa sản phẩm, tăng tính thanh khoản thị trường và tối đa hóa minh bạch thông tin thị trường.

Hướng đến mục tiêu huy động 250.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Hướng đến mục tiêu huy động 250.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ
Theo Vụ Tài chính Ngân hàng, mục tiêu vụ huy động vốn của năm 2017 dự kiến là 250.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ (TPCP). Để đạt được mục tiêu này, rất nhiều giải pháp được đưa ra như: Tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, Đa dạng hóa sản phẩm, Tăng tính thanh khoản thị trường, Tối đa hóa minh bạch thông tin thị trường...