Đào tạo kế toán, Kiểm toán trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Đào tạo kế toán, Kiểm toán trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
Cùng với quá trình hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, nhu cầu nhân lực kế toán, kiểm toán chất lượng cao tại Việt Nam được dự báo sẽ tăng nhanh trong thời gian tới. Những cơ hội và thách thức mới đang đặt ra gay gắt hơn bao giờ hết khi các hiệp định tự do hóa thương mại với  dịch chuyển lao động đã và đang trở thành hiện thực. Bài viết trao đổi một số ý kiến liên quan đến thực trạng đào tạo kế toán, kiểm toán trình độ cao hiện nay và đề xuất một số giải pháp nhằm phục vụ phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế.

Đào tạo quốc tế trong bối cảnh hội nhập

Đào tạo quốc tế trong bối cảnh hội nhập
(Tài chính) Đó là chủ đề chính của hội thảo khoa học “Chương trình đào tạo quốc tế trong bối cảnh hội nhập” do Trường Đại học Tài chính – Marketing (Bộ Tài chính) tổ chức ngày 15/7/2014 với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Trường Đại học Tài chính – Marketing, GS.,TS. John Bazhad – Trường Đại học California State University (Mỹ) và các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước.

Đại học Tài chính – Marketing khai giảng chương trình Cử nhân Kinh doanh

Đại học Tài chính – Marketing khai giảng chương trình Cử nhân Kinh doanh
(Tài chính) Sáng ngày 14/10/2013, trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM) long trọng tổ chức Lễ khai giảng khóa I chương trình Cử nhân kinh doanh liên kết với trường Đại học HELP (Malaysia). Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu chương trình liên kết đào tạo quốc tế giúp cho các sinh viên của Việt Nam có thể tiếp cận được chương trình đào tạo cử nhân kinh doanh tiên tiến, đồng thời góp phần vào việc mở rộng giao lưu quốc tế, tiếp nhận chuyển giao công nghệ đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ, thu hút nhân tài cho trường.

Bình Dương sử dụng hiệu quả đội ngũ chuyên gia

Bình Dương sử dụng hiệu quả đội ngũ chuyên gia
(Tài chính) Thực hiện chủ trương của Lãnh đạo Tổng cục về xây dựng đội ngũ chuyên gia, Cục Hải quan Bình Dương đã lựa chọn 43 cán bộ công chức (CBCC) ưu tú, đáp ứng các tiêu chí của Tổng cục Hải quan để tham gia vào đội ngũ chuyên gia cấp Cục, 10 chuyên gia cấp Tổng cục. Qua thời gian hoạt động, đội ngũ chuyên gia đã có những đóng góp thiết thực vào hoạt động của đơn vị.