Các yếu tố kinh tế vĩ mô và biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam

Các yếu tố kinh tế vĩ mô và biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam
(Tài chính) Việc nghiên cứu quan hệ giữa các yếu tố kinh tế vĩ mô và biến động thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam là rất quan trọng, sẽ góp phần giúp Chính phủ xem xét đưa ra các chính sách hợp lý; giúp những nhà đầu tư đưa ra các quyết định trong đầu tư cổ phiếu. Bài viết tập trung nghiên cứu cơ sở lý thuyết về những ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế vĩ mô lên TTCK (Kỳ I) và đo lường mức độ tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô đến biến động chỉ số giá chứng khoán VN-Index (Kỳ II).

Quy mô thị trường chứng khoán năm 2013 đạt 31% GDP

Quy mô thị trường chứng khoán năm 2013 đạt 31% GDP
(Tài chính) Tái cấu trúc và quản lý giám sát thị trường chứng khoán theo hướng công khai minh bạch vẫn là mục tiêu xuyên suốt trong các giải pháp điều hành thị trường trong năm 2014 mà Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa ra tại hội nghị tổng kết diễn ra vào sáng ngày 11/12/2013.