Thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài

Thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 07/2017/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Theo đó, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ xem xét, giải quyết, trả lời cơ quan, tổ chức tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Doanh nghiệp vẫn rất khó khăn

Doanh nghiệp vẫn rất khó khăn
(Tài chính) Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải ngừng hoạt động hoặc giải thể tính đến ngày 20/5/2014 là 6.713 doanh nghiệp, trong khi chỉ có 1.131 doanh nghiệp ngừng hoạt động nay đã quay trở lại hoạt động.