Điểm mặt những cổ phiếu 'hàng hiếm' tăng nóng

Điểm mặt những cổ phiếu 'hàng hiếm' tăng nóng
Thống kê giao dịch trên sàn HOSE trong vòng 1 năm trở lại đây (tính đến 20/3/2017) cho thấy, có tới trên 170 cổ phiếu có bình quân giao dịch dưới 100.000 đơn vị/phiên. Trong đó, nhiều mã tăng giá tới 200%.

Quyền mua nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài

Quyền mua nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài

Làn sóng đầu tư vào Việt Nam cùng với các quy định mới của Luật Nhà ở 2014 đã cho phép các cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho họ làm ăn và sinh sống. Các quy định về sở hữu nhà ở của cá nhân nước ngoài được quy định tại Luật Nhà ở 2014 và Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà.

Xác định thời hạn sử dụng nhà chung cư?

  Xác định thời hạn sử dụng nhà chung cư?
Theo Luật Nhà ở năm 2014, thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định căn cứ cấp công trình xây dựng và kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà chung cư.

Tác động của một số khoản nộp ngân sách tới khả năng tích tụ vốn của doanh nghiệp

Tác động của một số khoản nộp ngân sách tới khả năng tích tụ vốn của doanh nghiệp
Thuế và các khoản nộp ngân sách đóng vai trò nhất định đối với khả năng sinh lời của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành chế biến, chế tạo. Trong ngành chế biến, chế tạo doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, mức thuế và các khoản phải nộp ngân sách luôn gấp 2-3 lần so với mức lợi nhuận trước thuế. Tại các doanh nghiệp siêu nhỏ, tỷ lệ này thậm chí có những năm lên tới 4-4,5 lần. Trên cơ sở so sánh về lợi nhuận trước thuế với mức thuế và các khoản mà doanh nghiệp phải nộp ngân sách, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm khoan sức các doanh nghiệp này trong bối cảnh hội nhập.

Hàng triệu trang web bị xoá khỏi Internet

Hàng triệu trang web bị xoá khỏi Internet
Google đã xóa bỏ hàng triệu trang web trên kết quả tìm kiếm của mình trong thời gian qua. Đây là những trang web bất hợp pháp hoặc vi phạm bản quyền trên Internet.

Năm mới có nên tậu “xế hộp”?

Năm mới có nên tậu “xế hộp”?
Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) vừa công bố số liệu bán hàng toàn ngành tháng 12/2016 và cả năm 2016. Theo đó, doanh số bán hàng tháng 12/2016 của toàn thị trường đạt 33.295 xe, bao gồm 22.838 xe du lịch; 9.372 xe thương mại và 1.085 xe chuyên dụng...

Chỉ số đánh giá hoạt động tài chính của doanh nghiệp và thực tế áp dụng

Chỉ số đánh giá hoạt động tài chính của doanh nghiệp và thực tế áp dụng
2016 tiếp tục là một năm đầy thử thách với những nhà sản xuất xi măng khi cung vẫn vượt quá cầu. Công ty cổ phần Xi măng Quán Triều cũng không nằm ngoài bối cảnh chung này. Để tồn tại trong thị trường cạnh tranh khốc liệt, cùng với các nhà máy xi măng khác của Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc, Công ty cổ phần Xi măng Quán Triều đã và đang nỗ lực giữ vững thương hiệu và kiên trì lối đi đã chứng minh được hiệu quả… Việc phân tích các chỉ số hiệu quả hoạt động tài chính của Công ty cổ phần Xi măng Quán Triều giai đoạn 2011-2015 cho thấy rõ điều này.

Tác động của vốn chủ sở hữu đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam

Tác động của vốn chủ sở hữu đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam
Bài viết đánh giá tác động của vốn chủ sở hữu đến rủi ro tín dụng tại hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008-2015. Những khuyến nghị được đưa ra cho các nhà quản trị, hoạch định chính sách nhằm quản trị vốn chủ sở hữu tốt hơn, giảm thiểu chi phí, rủi ro tín dụng, đồng thời đảm bảo tính thanh khoản, góp phần gia tăng lợi nhuận và phát triển quy mô ngân hàng thương mại Việt Nam.  

Bàn về tiêu chí giám sát, bảo toàn vốn Nhà nước tại các tập đoàn kinh tế hiện nay

Bàn về tiêu chí giám sát, bảo toàn vốn Nhà nước tại các tập đoàn kinh tế hiện nay
Giám sát tài chính là nhiệm vụ quan trọng của quá trình đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tập đoàn kinh tế nhà nước, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thì đây là nhiệm vụ hết sức cần thiết. Bài viết đánh giá thực trạng giám sát tài chính, bảo toàn vốn nhà nước tại các tập đoàn kinh tế và đưa ra những giải pháp nhằm hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả nguồn vốn nhà nước tại doanh nghiệp…