Hoàn thiện công tác thống kê của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Thực trạng và giải pháp

Hoàn thiện công tác thống kê của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Thực trạng và giải pháp

Trong những năm gần đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) được đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác thống kê trong các đơn vị thuộc Bộ Tài chính. Có được kết quả đó là do công tác thống kê nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo UBCKNN trên mọi phương diện như xây dựng cơ sở pháp lý, hoàn thiện công tác tổ chức và đầu tư xây dựng hệ thống phần mềm...

Sẵn sàng khai trương giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh

Sẵn sàng khai trương giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh

Ngày 8/8/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và Ngân hàng Vietinbank tổ chức họp báo thông tin về sự kiện ra mắt và khai trương chính thức giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh (TTCKPS) ngày 10/8 tới đây.

Tăng cường thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Tăng cường thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Sau 17 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã khẳng định được vị trí là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế. Chính phủ, các cơ quan hữu quan quản lý thị trường chứng khoán luôn quan tâm đến việc cải thiện cơ chế chính sách trong quản lý và điều hành thị trường. Trong đó, các quy định liên quan đến sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán đã thay đổi theo hướng cởi mở và có sự khuyến khích hơn đối với nhóm chủ thể này.

Quy trình thanh toán tiền giao dịch trái phiếu chính phủ tại Ngân hàng Nhà nước

Quy trình thanh toán tiền giao dịch trái phiếu chính phủ tại Ngân hàng Nhà nước

Ngày 27/07/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1583/QĐ-NHNN về quy trình thanh toán tiền giao dịch trái phiếu chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Theo đó, các tổ chức tham gia quy trình thanh toán gồm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và các tổ chức thanh toán tiền khác.

Dự báo biến động giá chứng khoán qua mô hình Arch-Garch

Dự báo biến động giá chứng khoán qua mô hình Arch-Garch

Có nhiều phương pháp dự báo biến động giá tài sản tài chính. Trong nghiên cứu này, tác giả dự báo những biến động có điều kiện của thị trường chứng khoán Việt Nam với dữ liệu về biến động của chỉ số VN-Index từ ngày 15/06/2006 đến ngày 15/06/2016. Kết quả cho thấy, mô hình GARCH (1,1) là phù hợp để ước tính sự biến động của thị trường chứng khoán trong nước. Những biến động trong quá khứ của thị trường có thể được lặp lại trong hiện tại và nghiên cứu dự báo những biến động của thị trường góp phần cung cấp dữ liệu quan trong trọng trong việc quyết định phân bổ tài sản, quản lý rủi ro và quản lý các danh mục đầu tư cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

“Tìm vàng” ở sàn UPCoM

“Tìm vàng” ở sàn UPCoM
Nếu như trước đây, thị trường giao dịch chứng khoán của các các công ty đại chúng (CTĐC) chưa niêm yết (UPCoM) ít được doanh nghiệp và nhà đầu tư quan tâm vì lo ngại sẽ có nhiều rủi ro khi đầu tư các cổ phiếu trên sàn này, thì hiện nay, thị trường UPCoM lại đang là điểm đến của nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp để tìm kiếm lợi nhuận khi họ biết “đãi cát tìm vàng” trên sàn này.