2 công ty cùng đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UPCOM vào ngày 19/6

2 công ty cùng đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UPCOM vào ngày 19/6

Ngày 19/6/2017, 422,4 triệu cổ phiếu của công ty cổ phần (CTCP) Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa mi (MCK: DNH) và hơn 89,1 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư PV - Inconess (MCK: RGC) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với tổng giá trị đăng ký giao dịch lên tới hơn 5.115,2 tỷ đồng.

Phát triển chứng khoán phái sinh: Yêu cầu tất yếu với thị trường chứng khoán Việt Nam

Phát triển chứng khoán phái sinh: Yêu cầu tất yếu với thị trường chứng khoán Việt Nam

Sự ra đời của chứng khoán phái sinh là quá trình tất yếu trong tiến trình phát triển của thị trường chứng khoán nhằm đa dạng hóa sản phẩm, là giai đoạn phát triển lên một tầm cao hơn của thị trường. Nắm bắt được xu hướng này, Việt Nam đã và đang tích cực chuẩn bị các điều kiện ban đầu để xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán phái sinh.

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán
Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2017, nhiều quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán vừa được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 36/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 217/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, đang thu hút được sự quan tâm của thị trường. Trong đó, đáng chú ý là những sửa đổi, bổ sung liên quan đến các quy định về hành vi vi phạm cũng như trường hợp vi phạm đối với thông tin.