Thực trạng và giải pháp hoàn thiện thể chế thị trường chứng khoán Việt Nam

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện thể chế thị trường chứng khoán Việt Nam
Đến nay, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã có 697 doanh nghiệp niêm yết; 374 công ty giao dịch trên UPCoM, giá trị vốn hóa đạt 1.947 nghìn tỷ đồng, tương đương 42,3% GDP năm 2016. Thời gian tới, nhằm tạo cơ sở cho TTCK Việt Nam phát triển và hội nhập với thị trường tài chính quốc tế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đưa ra nhiều giải pháp để thúc đẩy TTCK phát triển hiệu quả.

Sửa đổi Luật Chứng khoán - Kỳ vọng thúc đẩy thị trường phát triển bền vững

Sửa đổi Luật Chứng khoán - Kỳ vọng thúc đẩy thị trường phát triển bền vững

Trong những năm qua, công tác hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) luôn được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) - cơ quan quản lý về chứng khoán và TTCK chú trọng hàng đầu. Cụ thể, khung pháp lý điều chỉnh TTCK đã cơ bản hoàn thiện đầy đủ với văn bản cao nhất là Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua vào năm 2006 và được sửa đổi, bổ sung vào năm 2010.

Chiến lược đầu tư sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ

Chiến lược đầu tư sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ

Ngày 19/4/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) phối hợp cùng Viện nghiên cứu Nomura, Nhật Bản và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) tổ chức Hội thảo Chiến lược đầu tư sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ (TPCP) nhằm giới thiệu tới các thành viên tham gia thị trường và công chúng đầu tư các kiến thức về sản phẩm hợp đồng tương lai trên TPCP, lợi ích và các rủi ro của sản phẩm này để có thể chuẩn bị tham gia thị trường an toàn, hiệu quả trong thời gian tới.

Xác định giá trị hợp lý đối với chứng khoán khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Xác định giá trị hợp lý đối với chứng khoán khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Giải đáp ý kiến của Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Chứng khoán - Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam về những nội dung liên quan đến việc xác định giá trị hợp lý đối với chứng khoán khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể về nội dung này.

Chứng khoán phái sinh - Lực đẩy mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam

Chứng khoán phái sinh - Lực đẩy mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam

Việt Nam đã thiết lập được một thị trường chứng khoán cơ sở tương đối vững chắc, làm nền tảng đưa thị trường chứng khoán phát triển sang giai đoạn mới với khởi điểm là kế hoạch triển khai thị trường chứng khoán phái sinh vào năm 2017. Việc ra đời các sản phẩm chứng khoán phái sinh sẽ tạo luồng gió mới cho thị trường, thúc đẩy sự tham gia nhiều hơn của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ban hành Quy chế thành viên thị trường chứng khoán phái sinh

Ban hành Quy chế thành viên thị trường chứng khoán phái sinh
Ngày 24/3/2017 vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ban hành Quy chế thành viên thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh tại HNX, quy định cụ thể về yêu cầu hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ giao dịch chứng khoán phái sinh và hồ sơ thủ tục đăng ký làm thành viên TTCK phái sinh. 

Hướng dẫn một số điều về chứng khoán phái sinh

Hướng dẫn một số điều về chứng khoán phái sinh
Ngày 16/3/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 23/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19/01/2016 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

UPCoM vượt mốc 500 doanh nghiệp

UPCoM vượt mốc 500 doanh nghiệp
Ngày 16/3/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Hà Nội (HNX) chào đón hơn 495,6 triệu cổ phiếu của 6 công ty gồm: CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (MCK: QTP), CTCP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực (MCK: EIN), CTCP Dược Hà Tĩnh (MCK: HDP), CTCP Trúc Thôn (TRT), CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng (MCK: CCP) và CTCP Đường sắt Hà Ninh (RHN) với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt gần 5.000 tỷ đồng chính thức được giao dịch trên UPCoM, trong đó QTP là cổ phiếu thứ 500 giao dịch trên UPCoM.