Chứng khoán phái sinh: Vững kiến thức mới “chơi” được

Chứng khoán phái sinh: Vững kiến thức mới “chơi” được
Ông Trịnh Hoài Giang, Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) cho biết, một hợp đồng tương lai đối với chỉ số VN30 dự kiến có mức yêu cầu ký quỹ tối thiểu 40-50 triệu đồng. Ngoài vấn đề về tiền, nhà đầu tư cần có kiến thức vững mới nên tham gia thị trường này.

Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam

Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam
Việt Nam đang trong giai đoạn gấp rút thực hiện đề án “Xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam”. Bài viết nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam qua các khảo sát được thực hiện trên cơ sở phỏng vấn trực tiếp các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, nhân viên công ty chứng khoán. Phân tích từ các nghiên cứu, khảo sát, kết quả thu được có 5 yếu tố tác động đến phát triển thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam gồm: thể chế, chính sách pháp luật, yếu tố kinh tế,  xã hội, công nghệ. Trên cơ sở kết quả phân tích, một số gợi ý được đề xuất hỗ trợ thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư.

Yêu cầu sửa đổi Luật Chứng khoán trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Yêu cầu sửa đổi Luật Chứng khoán trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Ngày 16/12/2016, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính đã phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức buổi Hội thảo “Hoàn thiện thể chế thị trường chứng khoán theo hướng hiện đại và hội nhập”. Tại buổi Hội thảo, vấn đề sửa đổi Luật Chứng khoán đã được các chuyên gia, các nhà khoa học bàn luận khá sôi nổi.

Ra quyết định xử phạt 235 triệu đồng trong 2 ngày

Ra quyết định xử phạt 235 triệu đồng trong 2 ngày
Trong 2 ngày (21-22/11/2016), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra 3 quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền lên đến 235 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán của các doanh nghiệp.

Bước chuyển của dòng vốn ngoại

Bước chuyển của dòng vốn ngoại
Việt Nam đang là một trong các điểm sáng thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế với vốn nhà đầu tư nước ngoài tính tại thời điểm tháng 8/2016 đạt 16 tỷ USD, cao nhất trong lịch sử. Vậy, đâu là những “động lực kéo” để Việt Nam có thể để giữ vững và tiếp tục thu hút được dòng tiền ngoại vào thị trường chứng khoán (TTCK) cũng như vào nền kinh tế?