Thị trường vàng vẫn cần "trợ lực" từ Ngân hàng Nhà nước

Thị trường vàng vẫn cần "trợ lực" từ Ngân hàng Nhà  nước
(Tài chính) Có thể nói, trong thời gian qua, với việc Ngân hàng Nhà nước triển khai Nghị định 24 về quản lý kinh doanh vàng và trực tiếp tham gia với tư cách là người mua bán cuối cùng bằng hoạt động đấu thầu vàng miếng, thị trường kim loại quý trong nước đã tương đối ổn định. Sự đầu cơ, lũng đoạn, làm giá trên thị trường đã không còn.