Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng tới chuyên nghiệp, hiện đại

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng tới chuyên nghiệp, hiện đại
Năm 2017, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, với sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo và tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác quản lý, ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có những bước đi vững chắc phát triển theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại.

Định hướng phát triển công nghệ thông tin chứng khoán với Cách mạng Công nghiệp 4.0

Định hướng phát triển công nghệ thông tin chứng khoán với Cách mạng Công nghiệp 4.0
Trải qua 21 năm cùng phát triển với ngành Chứng khoán, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) hiện đại trong công tác quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán (TTCK) tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã liên tục phát triển và đạt được nhiều thành tựu trong công tác hiện đại hóa hệ thống CNTT.

Mở ra nhiều cơ hội mới cho các tổ chức tài chính trung gian

Mở ra nhiều cơ hội mới cho  các tổ chức tài chính trung gian
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đang và sẽ có những tác động sâu rộng đến sự phát triển của nhiều ngành, nghề, lĩnh vực khác nhau. Ngành Tài chính, một trong những ngành luôn đứng đầu về việc ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) hiện đại cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó.

Đột phá công nghệ, tăng năng suất lao động

Đột phá công nghệ, tăng năng suất lao động
Năng suất lao động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và quyết định sự phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Tuy nhiên, năng suất đang là thách thức lớn đối với Việt Nam, đặc biệt là trong thời đại công nghiệp hóa - hiện đại hóa hiện nay.

Năm 2018, triển khai thẻ bảo hiểm y tế điện tử

Năm 2018, triển khai thẻ bảo hiểm y tế điện tử
Vừa qua, tại Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam Phạm Lương Sơn cho biết, năm 2018, ngành BHXH sẽ triển khai cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) điện tử cho người dân để quản lý thông tin về khám, chữa bệnh.