Cân nhắc ủy thác đầu tư

Cân nhắc ủy thác đầu tư
Trên thị trường chứng khoán, các dịch vụ ủy thác đầu tư xuất hiện ngày càng nhiều với lời mời chào cam kết nhà đầu tư đạt lợi suất lên đến 13 - 20%/ năm, cao hơn lãi suất tiền gửi nhiều lần.

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán
Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2017, nhiều quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán vừa được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 36/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 217/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, đang thu hút được sự quan tâm của thị trường. Trong đó, đáng chú ý là những sửa đổi, bổ sung liên quan đến các quy định về hành vi vi phạm cũng như trường hợp vi phạm đối với thông tin.

Một số giải pháp phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Một số giải pháp phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Mặc dù hành lang pháp lý cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp của Việt Nam đã phát triển khá đầy đủ, tiềm năng thị trường rất lớn nhưng thực tiễn hoạt động của  thị trường trái phiếu doanh nghiệp còn khiêm tốn (kết thúc năm 2016, quy mô thị trường chỉ chiếm 5,27% GDP). Để thị trường trái phiếu doanh nghiệp của nước ta phát triển, trở thành kênh huy động vốn hiệu quả cho doanh nghiệp, cần triển khai nhiều giải pháp tích cực và đồng bộ.

Chứng khoán có vững tiến?

Chứng khoán có vững tiến?
Việc Chính phủ nhất quán phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7% năm 2017 là một tín hiệu tốt cho thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam sau thời gian phải “cân nhắc” khi tăng trưởng GDP quý I chỉ đạt 5,1%.

Giải pháp khơi thông nguồn vốn từ thị trường chứng khoán

Giải pháp khơi thông nguồn vốn từ thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Trong nhưng năm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đã liên tục đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng, phát huy vai trò thu hút và cung ứng vốn đầu tư dài hạn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới với các yêu cầu cao hơn, cạnh tranh gay gắt hơn của thực tiễn đòi hỏi cần tiếp tục đổi mới để thị trường phát triển…

 

Từng bước hiện thực hoá mục tiêu giảm lãi suất

Từng bước hiện thực hoá mục tiêu giảm lãi suất
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục duy trì ổn định các mức lãi suất điều hành, thông qua điều tiết thanh khoản hợp lý để hỗ trợ các tổ chức tín dụng (TCTD) ổn định lãi suất. Các TCTD, từ thông điệp chỉ đạo của nhà điều hành đã từng bước tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện phấn đấu giảm lãi suất cho vay.

Trao đổi về những hợp đồng chứng khoán phái sinh cơ bản

Trao đổi về những hợp đồng chứng khoán phái sinh cơ bản
Hiện nay, Bộ Tài chính đang đẩy nhanh triển khai các nội dung công việc để có thể chính thức đưa vào vận hành thị trường chứng khoán phái sinh trong thời gian tới. Nhằm giúp nhà đầu tư hiểu hơn về thị trường mới này, Tạp chí điện tử Tài chính giới thiệu về một số hợp đồng chứng khoán phái sinh cơ bản.

Phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh mới

Phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh mới

Trải qua chặng đường 20 năm không ngừng nỗ lực phấn đấu, vị trí và vai trò của ngành Chứng khoán Việt Nam đã từng bước khẳng định vị rõ nét trong nền kinh tế. Để đạt mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 với không ít khó khăn, thách thức, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã và đang thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm để phát triển ổn định, bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam.