Vốn tín dụng giúp Tây Nguyên phát huy tiềm năng, lợi thế

Vốn tín dụng giúp Tây Nguyên phát huy tiềm năng, lợi thế

10 tỷ USD là tổng mức vốn tín dụng trên địa bàn khu vực Tây Nguyên mà hệ thống ngân hàng đã và đang cho vay, trong đó,  nguồn vốn tín dụng của Agribank chiếm đến 30%. Thực tế triển khai cho thấy nguồn vốn tín dụng đã thực sự góp phần cải thiện rõ rệt và nâng cao đời sống người dân, đồng bào khu vực Tây Nguyên.

Tập trung lấy lại đà tăng trưởng nông nghiệp

Tập trung lấy lại đà tăng trưởng nông nghiệp
Nửa đầu năm 2016, lần đầu tiên ngành nông nghiệp có tốc độ tăng trưởng âm. Theo lãnh đạo ngành nông nghiệp, từ nay tới cuối năm sẽ tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm là chăn nuôi, thủy sản và rau quả để bù đắp lại sự sụt giảm trong thời gian qua.