Hướng dẫn thủ tục khôi phục mã số thuế

Hướng dẫn thủ tục khôi phục mã số thuế
Quyết định số 438/QĐ-TCT ngày 5/4/2017 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình quy định về trình tự thủ tục xác minh tình trạng hoạt động, thông báo công khai thông tin, xử lý và khôi phục mã số thuế đối với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế.

Niêm yết công khai thủ tục hành chính về hải quan

Niêm yết công khai thủ tục hành chính về hải quan
Đó là nội dung mà Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và các chi cục hải quan có trách nhiệm phổ biến, công khai, đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tại địa bàn quản lí để DN nắm được và thực hiện.

Nhiều ưu đãi đối với dự án điện mặt trời

Nhiều ưu đãi đối với dự án điện mặt trời
Ngày 11/4/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 11/2017/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam. Theo đó, các dự án điện mặt trời được ưu đãi về vốn đầu tư và thuế...Quyết định này chính thức có hiệu lực từ ngày 01/6/2017 đến ngày 30/6/2019.

Kiểm tra chặt xuất xứ ô tô nguyên chiếc nhập khẩu

 Kiểm tra chặt xuất xứ ô tô nguyên chiếc nhập khẩu
Đó là yêu cầu của Tổng cục Hải quan với cục hải quan các tỉnh, thành phố để tăng cường công tác kiểm tra xuất xứ đối với mặt hàng ô tô nguyên chiếc NK khi áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt.

Ngành Thuế ưu tiên thực hiện Chính phủ điện tử

Ngành Thuế ưu tiên thực hiện Chính phủ điện tử
Năm 2017, ngành Thuế vẫn đặt trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế theo mục tiêu của Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.