Vấn đề an ninh môi trường ở Việt Nam hiện nay

Vấn đề an ninh môi trường ở Việt Nam hiện nay
Trong những năm gần đây, an ninh môi trường như một hiện tượng bức bách của đời sống xã hội. Tại Việt Nam, chất lượng môi trường đang có những biến đổi theo chiều hướng bất lợi đối với cuộc sống của con người. Nếu không giữ được an ninh môi trường thì không có bất kỳ một sự tồn tại và phát triển nào của con người cũng như xã hội loài người. Vì vậy, bài viết khái quát những biểu hiện mất an ninh môi trường ở Việt Nam hiện nay, chỉ ra nguyên nhân cơ bản của tình trạng đó và mạnh dạn đưa ra một số giải pháp nhằm giữ vững an ninh môi trường ở Việt Nam trong thời gian tới.

Thị trường mua bán phát thải: Kinh nghiệm quốc tế và định hướng cho Việt Nam (*)

Thị trường mua bán phát thải: Kinh nghiệm quốc tế và định hướng cho Việt Nam (*)
Trong bối cảnh các chính sách chống biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn cầu không đạt được những bước tiến đáng kể trong việc đàm phán một hiệp định quốc tế có các cam kết ràng buộc cùng với các rủi ro pháp lý cho các quốc gia khi sử dụng các biện pháp đơn phương tại biên giới, thị trường mua bán phát thải được các quốc gia cân nhắc sử dụng như là một công cụ hữu hiệu nhằm giảm thiểu việc phát tán khí thải nhà kính ra môi trường.