Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán gần 100 triệu trong một ngày

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán gần 100 triệu trong một ngày
Ngày 16/3/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành 03 quyết định xử phạt đối với 03 cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán khi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch và báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Xử phạt Passion Investment do báo cáo không đúng thời hạn

Xử phạt Passion Investment do báo cáo không đúng thời hạn

Công ty cổ phần Passion Investment vừa bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng, hoặc khi không còn là cổ đông lớn.

Nhiều “ông lớn” chây ỳ công bố thông tin

Nhiều “ông lớn” chây ỳ công bố thông tin

Trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo về tình hình công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến hết năm 2017 mới có 265/622 doanh nghiệp (chiếm 42,6% số doanh nghiệp) gửi báo cáo đến Bộ này.

Về phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ của ngân hàng thương mại

Về phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ của ngân hàng thương mại

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong bốn báo cáo tài chính quan trọng của doanh nghiệp nói chung và ngân hàng thương mại nói riêng. Môi trường kinh doanh hiện đại đòi hỏi việc kiểm soát hoạt động của ngân hàng thương mại không chỉ dựa trên các thông tin của bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh mà còn phải dựa vào thông tin từ báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Như vậy, phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ giúp người đọc thấy được tiềm lực tài chính thực sự bằng dòng tiền của ngân hàng thương mại, nó bổ trợ cho các thông tin từ bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh.

Sau Tết, chứng khoán có gì?

Sau Tết, chứng khoán có gì?
Thống kê cho thấy trong 5 năm gần nhất, thị trường chứng khoán (TTCK) thường có diễn biến tích cực...