Đo lường khả năng kiệt quệ tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán

Đo lường khả năng kiệt quệ tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán
Nghiên cứu sử dụng mô hình Binary Logistic Regression để đo lường khả năng xảy ra kiệt quệ tài chính của các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán của Việt Nam qua bộ dữ liệu bảng với 606 doanh nghiệp trong giai đoạn 2010-2015. Nghiên cứu đã xác định được các nhân tố tác động đến kiệt quệ tài chính doanh nghiệp gồm tỷ số thanh toán hiện thời, tỷ số nợ và quy mô doanh nghiệp, đồng thời nghiên cứu đề xuất mô hình dự báo kiệt quệ tài chính với tỷ lệ dự đoán đúng theo tổng thể là 92,74%.

Trách nhiệm của kiểm toán viên đối với việc phát hiện gian lận trên báo cáo tài chính

Trách nhiệm của kiểm toán viên đối với việc phát hiện gian lận trên báo cáo tài chính
Khi xảy ra các vụ gian lận tài chính, dư luận luôn đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của kiểm toán viên trong các công ty mà họ kiểm toán. Bài viết làm rõ khái niệm gian lận và sai sót, các nhân tố dẫn đến hành vi gian lận, các hình thức gian lận chủ yếu trên báo cáo tài chính, từ đó, xem xét trách nhiệm của kiểm toán viên trong việc phát hiện gian lận trên báo cáo tài chính và các biện pháp hạn chế trách nhiệm pháp lý.

Giá trị hợp lý và giá gốc trong kế toán: Định hướng áp dụng để phù hợp với thông lệ quốc tế

Giá trị hợp lý và giá gốc trong kế toán: Định hướng áp dụng để phù hợp với thông lệ quốc tế
Việc ban hành tương đối đầy đủ hệ thống chuẩn mực kế toán (VAS), các chế độ kế toán mới và các hướng dẫn trong thời gian qua đã chứng minh quyết tâm hội nhập của Việt Nam trong lĩnh vực kế toán. Tuy nhiên, còn có khoảng cách khá lớn về nhận thức, kinh nghiệm, kỹ thuật giữa hệ thống kế toán Việt Nam so với yêu cầu của quốc tế, đặc biệt là liên quan đến khái niệm về giá, ghi nhận và trình bày giá trị các đối tượng kế toán. Cơ sở đo lường theo giá gốc và kế toán giá gốc là những nội dung xuất hiện từ rất sớm trong lịch sử kế toán. Do đó, việc định hướng áp dụng giá trị hợp lý hay giá gốc cần phải được xem xét trong thực tiễn Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế, nhằm đảm bảo tính hữu ích, đáng tin cậy cho thông tin kế toán được cung cấp.

10 sự kiện chứng khoán nổi bật năm 2017

10 sự kiện chứng khoán nổi bật năm 2017
Ngày 27/12/2017, Câu lạc bộ Nhà báo Chứng khoán Việt Nam tổ chức Lễ công bố 10 sự kiện chứng khoán nổi bật năm 2017 do các thành viên Câu lạc bộ bình chọn. Đây là những sự kiện chọn lọc theo tiêu chí - thực sự gây ấn tượng với thị trường chứng khoán (TTCK) trong năm qua, khá tốn giấy mực và thu hút sự quan tâm của cơ quan quản lý, các nhà đầu tư, công ty chứng khoán và thành viên thị trường.

Điểm mới về chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

Điểm mới về chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước là sự đáp ứng và triển khai dưới góc độ kế toán cho các yêu cầu mới về quản lý ngân sách tài chính trong bối cảnh ngành Tài chính, Kho bạc Nhà nước tiếp tục có những cải cách mạnh mẽ trong triển khai, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tuân thủ chuẩn mực kế toán, kiểm toán hướng đến tiêu chuẩn quốc tế

Tuân thủ chuẩn mực kế toán, kiểm toán hướng đến tiêu chuẩn quốc tế
Đó là khuyến nghị của Ngân hàng Thế giới tại hội thảo công bố báo cáo đánh giá tuân thủ các chuẩn mực và quy tắc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán do Bộ Tài chính, Ngân hàng Thế giới đồng phát hành. Sự kiện diễn ra ngày 14/12 tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai.

Bàn về bộ chỉ số chất lượng kiểm toán hiện nay

Bàn về bộ chỉ số chất lượng kiểm toán hiện nay

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, phạm vi hoạt động kinh doanh của các đơn vị có lợi ích công chúng đã vượt ra khỏi biên giới một quốc gia, vì vậy việc triển khai nghiên cứu, xây dựng Bộ chỉ số chất lượng kiểm toán (AQIs) là những công việc chúng ta bắt buộc phải làm để thực hiện cam kết hội nhập trong hoạt động kiểm toán độc lập theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.

Ngân hàng không ngóng nới room tín dụng

Ngân hàng không ngóng nới room tín dụng
So với mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm, dư địa tín dụng toàn hệ thống ngân hàng hiện vẫn còn nhiều, nhưng một số ngân hàng đã hết “room”. Tuy nhiên, các ngân hàng này không có ý định xin cấp thêm hạn ngạch cho vay.

Ảnh hưởng của ý kiến kiểm toán đến giá cổ phiếu các công ty niêm yết tại HOSE

Ảnh hưởng của ý kiến kiểm toán đến giá cổ phiếu các công ty niêm yết tại HOSE

Để xác định chính xác giá cả và khả năng sinh lời của cổ phiếu đòi hỏi các nhà đầu tư cần có kiến thức về chứng khoán và kinh nghiệm trong đầu tư. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán là một trong những kênh cung cấp thông tin quan trọng cho nhà đầu tư. Ở các nước phát triển, thông tin được cung cấp cho thị trường liên tục, do đó ảnh hưởng của ý kiến kiểm toán chỉ xảy ra khi ý kiến kiểm toán bất ngờ được đưa ra. Tuy nhiên, với thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn một số điểm khác biệt nên thị trường ít có khả năng dự đoán ý kiến kiểm toán và ý kiến kiểm toán được mong đợi sẽ mang đến một số giá trị thông tin cho những người sử dụng báo cáo.

Chạy đua kinh doanh ngoại hối

Chạy đua kinh doanh ngoại hối
Hoạt động kinh doanh ngoại hối trước nay là thế mạnh của các NH có vốn nước ngoài và NHTM có vốn nhà nước.