Quyền mua nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài

Quyền mua nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài

Làn sóng đầu tư vào Việt Nam cùng với các quy định mới của Luật Nhà ở 2014 đã cho phép các cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho họ làm ăn và sinh sống. Các quy định về sở hữu nhà ở của cá nhân nước ngoài được quy định tại Luật Nhà ở 2014 và Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà.

Rộng cửa gia hạn, vay vốn để mua, sửa chữa nhà ở

Rộng cửa gia hạn, vay vốn để mua, sửa chữa nhà ở

Kể từ ngày 01/8/2016, người mua nhà ở sẽ “rộng cửa” tiếp cận vốn vay. Đây là nội dung căn bản được Ngân hàng Nhà nước quy định tại Thông tư số 25/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2013/TT-NHNN quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ.

Nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Nai

Nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Nai
(Tài chính) Ngày 20/8, bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó chủ tịch UBND Đồng Nai đã làm việc với các doanh nghiệp (DN) bị thiệt hại trong sự cố tháng 5/2014 và triển khai nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ DN. Thống kê cho thấy, toàn tỉnh Đồng Nai có 205 DN bị thiệt hại, trong đó, 82 DN thiệt hại nhỏ đã tự khắc phục và không đề nghị tỉnh hỗ trợ. Số DN còn lại đã được Bộ Tài chính và UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị bảo hiểm hỗ trợ chi trả tiền bảo hiểm để khôi phục sản xuất.

Tập trung thu nợ đọng thuế

 Tập trung thu nợ đọng thuế
(Tài chính) Theo báo cáo của Chi cục thuế TP. Phan Rang-Tháp Chàm, đến nay, tổng nợ đọng thuế là 21,3 tỷ đồng (chuyển từ năm 2013 sang năm 2014), chiếm 14% so với số thực thu, trong đó nợ có khả năng thu 11,05 tỷ đồng chiếm 7% số thực thu.