Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng
Ngày 18/4/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 31/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

Quyết liệt xử lý nợ đọng BHXH

Quyết liệt xử lý nợ đọng BHXH
Theo bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, đến hết tháng 4/2017, số nợ đọng BHXH ước tính gần 16.000 tỷ đồng; việc tuân thủ pháp luật về BHXH của nhiều đơn vị sử dụng lao động chưa nghiêm, tình trạng trốn đóng và nợ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) những tháng đầu năm tiếp tục gia tăng.

Tạo thuận lợi cho người dân tham gia bảo hiểm

Tạo thuận lợi cho người dân tham gia bảo hiểm
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa giới thiệu quy trình thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT thay thế Quyết định 959/QĐ-BHXH. Quy trình này sẽ giúp giảm thêm 4 thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, tạo thuận lợi cho người dân.

Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng tính thuế GTGT

Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng tính thuế GTGT
Ngày 3/5, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã có Công văn số 1735/TCT-CS về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng. Mục đích nhằm trả lời và hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

Hướng dẫn xử lý một số vướng mắc trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn xử lý một số vướng mắc trong hoàn thuế giá trị gia tăng
Ngày 14/4/2017, trên cơ sở ý kiến trao đổi của Vụ Chính sách Thuế - Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan ban hành văn bản số 2535/TCHQ-TXNK về vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng. Mục đích nhằm hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố xử lý một số trường hợp vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng trong quá trình kết nối với doanh nghiệp hiện nay.

Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng
Ngày 20/4/2017, Tổng cục Thuế đã ban hành văn bản số 1529/TCT-KK về khai thuế giá trị gia tăng liên quan đến dịch vụ sửa chữa thiết bị thực hiện tại địa phương khác. Qua đó, hướng dẫn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sửa chữa thiết bị thực hiện tại địa phương khác nói chung và Công ty TNHH GE Power Việt Nam nói riêng nhằm giúp các doanh nghiệp thực hiện đúng việc kê khai thuế giá trị gia tăng trong quá trình sản xuất kinh doanh.