Nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

 Nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp
Theo Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh, một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong công tác quản lí thuế của đơn vị năm 2016 là số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng cao. Trong năm 2017, cùng với sự nỗ lực của các sở, ngành trên địa bàn, Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh sẽ triển khai nhiều giải pháp nhằm tiếp tục hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Cập nhật chính sách về lao động, tiền lương có hiệu lực từ tháng 02/2017

Cập nhật chính sách về lao động, tiền lương có hiệu lực từ tháng 02/2017
Mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH 2017, mức hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã... là những chính sách về lao động, tiền lương có hiệu lực từ tháng 02/2017

Chính sách thuế, phí và lệ phí có hiệu lực từ tháng 02/2017

Chính sách thuế, phí và lệ phí có hiệu lực từ tháng 02/2017
Điều kiện để được mua hàng miễn thuế, Phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản, quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân...là những chính sách thuế, phí và lệ phí có hiệu lực từ tháng 02/2017.