Hạn hán ở Ninh Thuận đang rất nghiêm trọng

Hạn hán ở Ninh Thuận đang rất nghiêm trọng
(Tài chính) Ngày 14/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã trực tiếp đi thị sát, kiểm tra tình hình và chỉ đạo các biện pháp tổng lực chống hạn hán ở Ninh Thuận, địa phương đang hứng chịu đợt hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng.